ຜົນອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ

ຄັ້ງວັນ13/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

66543

ເລກ 4 ໂຕ

6543

ເລກ 3 ໂຕ

543

ເລກ 2 ໂຕ

43

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ09/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

89959

ເລກ 4 ໂຕ

9959

ເລກ 3 ໂຕ

959

ເລກ 2 ໂຕ

59

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ06/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

20095

ເລກ 4 ໂຕ

0095

ເລກ 3 ໂຕ

095

ເລກ 2 ໂຕ

95

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ02/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

13220

ເລກ 4 ໂຕ

3220

ເລກ 3 ໂຕ

220

ເລກ 2 ໂຕ

20

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ29/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

54413

ເລກ 4 ໂຕ

4413

ເລກ 3 ໂຕ

413

ເລກ 2 ໂຕ

13

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ25/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

99005

ເລກ 4 ໂຕ

9005

ເລກ 3 ໂຕ

005

ເລກ 2 ໂຕ

05

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ22/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

32795

ເລກ 4 ໂຕ

2795

ເລກ 3 ໂຕ

795

ເລກ 2 ໂຕ

95

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ18/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

59336

ເລກ 4 ໂຕ

9336

ເລກ 3 ໂຕ

336

ເລກ 2 ໂຕ

36

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ17/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

94516

ເລກ 4 ໂຕ

4516

ເລກ 3 ໂຕ

516

ເລກ 2 ໂຕ

16

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ15/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

91851

ເລກ 4 ໂຕ

1851

ເລກ 3 ໂຕ

851

ເລກ 2 ໂຕ

51

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ11/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

57623

ເລກ 4 ໂຕ

7623

ເລກ 3 ໂຕ

623

ເລກ 2 ໂຕ

23

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນທີ່08/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

90232

ເລກ 4 ໂຕ

0232

ເລກ 3 ໂຕ

232

ເລກ 2 ໂຕ

32

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນທີ່04/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

31617

ເລກ 4 ໂຕ

1617

ເລກ 3 ໂຕ

617

ເລກ 2 ໂຕ

17

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນທີ່01/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

31687

ເລກ 4 ໂຕ

1687

ເລກ 3 ໂຕ

687

ເລກ 2 ໂຕ

87

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນທີ່28/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

91367

ເລກ 4 ໂຕ

1367

ເລກ 3 ໂຕ

367

ເລກ 2 ໂຕ

67

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນທີ່25/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

15196

ເລກ 4 ໂຕ

5196

ເລກ 3 ໂຕ

196

ເລກ 2 ໂຕ

96

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນທີ່21/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

07550

ເລກ 4 ໂຕ

7550

ເລກ 3 ໂຕ

550

ເລກ 2 ໂຕ

50

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນທີ່20/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

46849

ເລກ 4 ໂຕ

6849

ເລກ 3 ໂຕ

849

ເລກ 2 ໂຕ

49

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນທີ່18/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

44073

ເລກ 4 ໂຕ

4073

ເລກ 3 ໂຕ

073

ເລກ 2 ໂຕ

73

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນທີ່14/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

67006

ເລກ 4 ໂຕ

7006

ເລກ 3 ໂຕ

006

ເລກ 2 ໂຕ

06

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນທີ່11/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

59968

ເລກ 4 ໂຕ

9968

ເລກ 3 ໂຕ

968

ເລກ 2 ໂຕ

68

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນທີ່07/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

13924

ເລກ 4 ໂຕ

3924

ເລກ 3 ໂຕ

924

ເລກ 2 ໂຕ

24

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນທີ່30/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

47683

ເລກ 4 ໂຕ

7683

ເລກ 3 ໂຕ

683

ເລກ 2 ໂຕ

83

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນທີ່26/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

07972

ເລກ 4 ໂຕ

7972

ເລກ 3 ໂຕ

972

ເລກ 2 ໂຕ

72

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນທີ່23/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

58038

ເລກ 4 ໂຕ

8038

ເລກ 3 ໂຕ

038

ເລກ 2 ໂຕ

38

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນທີ່ 19/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

94212

ເລກ 4 ໂຕ

4212

ເລກ 3 ໂຕ

212

ເລກ 2 ໂຕ

12

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນທີ່ 16/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

78863

ເລກ 4 ໂຕ

8863

ເລກ 3 ໂຕ

863

ເລກ 2 ໂຕ

63

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນທີ່ 12/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

93672

ເລກ 4 ໂຕ

3672

ເລກ 3 ໂຕ

672

ເລກ 2 ໂຕ

72

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນທີ່ 09/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

18052

ເລກ 4 ໂຕ

8052

ເລກ 3 ໂຕ

052

ເລກ 2 ໂຕ

52

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນທີ່ 05/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

15279

ເລກ 4 ໂຕ

5279

ເລກ 3 ໂຕ

279

ເລກ 2 ໂຕ

79

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນທີ່ 02/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

05724

ເລກ 4 ໂຕ

5724

ເລກ 3 ໂຕ

724

ເລກ 2 ໂຕ

24

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນທີ່ 27/02/2020

ເລກ 5 ໂຕ

36380

ເລກ 4 ໂຕ

6380

ເລກ 3 ໂຕ

380

ເລກ 2 ໂຕ

80

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນທີ່ 24/02/2020

ເລກ 5 ໂຕ

683

ເລກ 4 ໂຕ

6520

ເລກ 3 ໂຕ

520

ເລກ 2 ໂຕ

20

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນທີ່ 20/02/2020

ເລກ 5 ໂຕ

06668

ເລກ 4 ໂຕ

6668

ເລກ 3 ໂຕ

668

ເລກ 2 ໂຕ

68

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນທີ່ 17/02/2020

ເລກ 5 ໂຕ

99562

ເລກ 4 ໂຕ

9562

ເລກ 3 ໂຕ

562

ເລກ 2 ໂຕ

62

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນທີ່ 13/02/2020

ເລກ 5 ໂຕ

67481

ເລກ 4 ໂຕ

7481

ເລກ 3 ໂຕ

481

ເລກ 2 ໂຕ

81

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນທີ່ 06/02/2020

ເລກ 5 ໂຕ

95284

ເລກ 4 ໂຕ

5284

ເລກ 3 ໂຕ

284

ເລກ 2 ໂຕ

84

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນທີ່ 03/02/2020

ເລກ 5 ໂຕ

45136

ເລກ 4 ໂຕ

5136

ເລກ 3 ໂຕ

136

ເລກ 2 ໂຕ

36

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນທີ່ 29/01/2020

ເລກ 5 ໂຕ

25936

ເລກ 4 ໂຕ

5936

ເລກ 3 ໂຕ

936

ເລກ 2 ໂຕ

36

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນທີ່ 22/01/2020

ເລກ 5 ໂຕ

02378

ເລກ 4 ໂຕ

2378

ເລກ 3 ໂຕ

378

ເລກ 2 ໂຕ

78

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນທີ່ 15/01/2020

ເລກ 5 ໂຕ

76459

ເລກ 4 ໂຕ

6459

ເລກ 3 ໂຕ

459

ເລກ 2 ໂຕ

59

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນທີ່ 08/01/2020

ເລກ 5 ໂຕ

20684

ເລກ 4 ໂຕ

0684

ເລກ 3 ໂຕ

684

ເລກ 2 ໂຕ

84

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນທີ່ 02/01/2020

ເລກ 5 ໂຕ

34371

ເລກ 4 ໂຕ

4371

ເລກ 3 ໂຕ

371

ເລກ 2 ໂຕ

71

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນທີ່ 25/12/2019

ເລກ 5 ໂຕ

69619

ເລກ 4 ໂຕ

9619

ເລກ 3 ໂຕ

619

ເລກ 2 ໂຕ

19

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນທີ່ 18/12/2019

ເລກ 5 ໂຕ

40151

ເລກ 4 ໂຕ

0151

ເລກ 3 ໂຕ

151

ເລກ 2 ໂຕ

51

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນທີ່ 11/12/2019

ເລກ 5 ໂຕ

49941

ເລກ 4 ໂຕ

9941

ເລກ 3 ໂຕ

941

ເລກ 2 ໂຕ

41

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນທີ່ 04/12/2019

ເລກ 5 ໂຕ

24959

ເລກ 4 ໂຕ

4959

ເລກ 3 ໂຕ

959

ເລກ 2 ໂຕ

59

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນທີ່ 27/11/2019

ເລກ 5 ໂຕ

60560

ເລກ 4 ໂຕ

0560

ເລກ 3 ໂຕ

560

ເລກ 2 ໂຕ

60

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນທີ່ 20/11/2019

ເລກ 5 ໂຕ

80880

ເລກ 4 ໂຕ

0880

ເລກ 3 ໂຕ

880

ເລກ 2 ໂຕ

80

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນທີ່ 13/11/2019

ເລກ 5 ໂຕ

18965

ເລກ 4 ໂຕ

8965

ເລກ 3 ໂຕ

965

ເລກ 2 ໂຕ

65

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນທີ່ 06/11/2019

ເລກ 5 ໂຕ

04125

ເລກ 4 ໂຕ

4125

ເລກ 3 ໂຕ

125

ເລກ 2 ໂຕ

25

ເລກ 1 ໂຕ

5