ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ, 3 ໂຕ ແລະ 2 ໂຕ

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ

ອອກຄັ້ງວັນທີ 06/03/2019
4 ໂຕ: 7722
3 ໂຕ: 722
2 ໂຕ: 22

ອອກຄັ້ງວັນທີ 27/02/2019
4 ໂຕ: 2777
3 ໂຕ: 777
2 ໂຕ: 77

ອອກຄັ້ງວັນທີ 20/02/2019
4 ໂຕ: 6965
3 ໂຕ: 965
2 ໂຕ: 65

ອອກຄັ້ງວັນທີ 13/02/2019
4 ໂຕ: 4182
3 ໂຕ: 182
2 ໂຕ: 82

ອອກຄັ້ງວັນທີ 06/02/2019
4 ໂຕ: 4343
3 ໂຕ: 343
2 ໂຕ: 43

ອອກຄັ້ງວັນທີ 30/01/2019
4 ໂຕ: 6006
3 ໂຕ: 006
2 ໂຕ: 06

ອອກຄັ້ງວັນທີ 23/01/2019
4 ໂຕ: 9204
3 ໂຕ: 204
2 ໂຕ: 04

ອອກຄັ້ງວັນທີ 16/01/2019
4 ໂຕ: 9967
3 ໂຕ: 967
2 ໂຕ: 67

ອອກຄັ້ງວັນທີ 09/01/2019
4 ໂຕ: 9132
3 ໂຕ: 132
2 ໂຕ: 32

ອອກຄັ້ງວັນທີ 02/01/2019
4 ໂຕ: 4022
3 ໂຕ: 022
2 ໂຕ: 22