ຄັ້ງວັນ 02/03/2022

ເລກ 6 ໂຕ

559548

ເລກ 5 ໂຕ

59548

ເລກ 4 ໂຕ

9548

ເລກ 3 ໂຕ

548

ເລກ 2 ໂຕ

48

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 28/02/2022

ເລກ 6 ໂຕ

719996

ເລກ 5 ໂຕ

19996

ເລກ 4 ໂຕ

9996

ເລກ 3 ໂຕ

996

ເລກ 2 ໂຕ

96

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 25/02/2022

ເລກ 6 ໂຕ

978347

ເລກ 5 ໂຕ

78347

ເລກ 4 ໂຕ

8347

ເລກ 3 ໂຕ

347

ເລກ 2 ໂຕ

47

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 23/02/2022

ເລກ 6 ໂຕ

302204

ເລກ 5 ໂຕ

02204

ເລກ 4 ໂຕ

2204

ເລກ 3 ໂຕ

204

ເລກ 2 ໂຕ

04

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 21/02/2022

ເລກ 6 ໂຕ

174502

ເລກ 5 ໂຕ

74502

ເລກ 4 ໂຕ

4502

ເລກ 3 ໂຕ

502

ເລກ 2 ໂຕ

02

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 18/02/2022

ເລກ 6 ໂຕ

005500

ເລກ 5 ໂຕ

05500

ເລກ 4 ໂຕ

5500

ເລກ 3 ໂຕ

500

ເລກ 2 ໂຕ

00

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 16/02/2022

ເລກ 6 ໂຕ

667612

ເລກ 5 ໂຕ

67612

ເລກ 4 ໂຕ

7612

ເລກ 3 ໂຕ

612

ເລກ 2 ໂຕ

12

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 14/02/2022

ເລກ 6 ໂຕ

821839

ເລກ 5 ໂຕ

21839

ເລກ 4 ໂຕ

1839

ເລກ 3 ໂຕ

839

ເລກ 2 ໂຕ

39

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 11/02/2022

ເລກ 6 ໂຕ

269925

ເລກ 5 ໂຕ

69925

ເລກ 4 ໂຕ

9925

ເລກ 3 ໂຕ

925

ເລກ 2 ໂຕ

25

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 09/02/2022

ເລກ 6 ໂຕ

942622

ເລກ 5 ໂຕ

42622

ເລກ 4 ໂຕ

2622

ເລກ 3 ໂຕ

622

ເລກ 2 ໂຕ

22

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຜົນອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ

ຄັ້ງວັນ07/02/2022

ເລກ 6 ໂຕ

815538


ເລກ 5 ໂຕ

15538

 


ເລກ 4 ໂຕ

5538


ເລກ 3 ໂຕ

538


ເລກ 2 ໂຕ

38


ເລກ 1 ໂຕ

8

 


ຄັ້ງວັນ04/02/2022

ເລກ 6 ໂຕ

751938


ເລກ 5 ໂຕ

51938

 


ເລກ 4 ໂຕ

1938


ເລກ 3 ໂຕ

938


ເລກ 2 ໂຕ

38


ເລກ 1 ໂຕ

8

 


ຄັ້ງວັນ02/02/2022

ເລກ 6 ໂຕ

497496


ເລກ 5 ໂຕ

48718

 


ເລກ 4 ໂຕ

7496


ເລກ 3 ໂຕ

496


ເລກ 2 ໂຕ

96


ເລກ 1 ໂຕ

6

 


ຄັ້ງວັນ31/01/2022

ເລກ 6 ໂຕ

448718


ເລກ 5 ໂຕ

48718

 


ເລກ 4 ໂຕ

8718


ເລກ 3 ໂຕ

718


ເລກ 2 ໂຕ

18


ເລກ 1 ໂຕ

8

 


ຄັ້ງວັນ28/01/2022

ເລກ 6 ໂຕ

056770


ເລກ 5 ໂຕ

56770

 


ເລກ 4 ໂຕ

6770


ເລກ 3 ໂຕ

770


ເລກ 2 ໂຕ

70


ເລກ 1 ໂຕ

0

 


ຄັ້ງວັນ26/01/2022

ເລກ 6 ໂຕ

555831


ເລກ 5 ໂຕ

55831

 


ເລກ 4 ໂຕ

5831


ເລກ 3 ໂຕ

831


ເລກ 2 ໂຕ

31


ເລກ 1 ໂຕ

1

 


ຄັ້ງວັນ24/01/2022

ເລກ 6 ໂຕ

639848


ເລກ 5 ໂຕ

39848

 


ເລກ 4 ໂຕ

9848


ເລກ 3 ໂຕ

848


ເລກ 2 ໂຕ

48


ເລກ 1 ໂຕ

8

 


ຄັ້ງວັນ21/01/2022

ເລກ 6 ໂຕ

534926


ເລກ 5 ໂຕ

34926

 


ເລກ 4 ໂຕ

4926


ເລກ 3 ໂຕ

926


ເລກ 2 ໂຕ

26


ເລກ 1 ໂຕ

6

 


ຄັ້ງວັນ19/01/2022

ເລກ 6 ໂຕ

554270


ເລກ 5 ໂຕ

54270

 


ເລກ 4 ໂຕ

4270


ເລກ 3 ໂຕ

270


ເລກ 2 ໂຕ

70


ເລກ 1 ໂຕ

0

 


ຄັ້ງວັນ17/01/2022

ເລກ 6 ໂຕ

880617


ເລກ 5 ໂຕ

80617

 


ເລກ 4 ໂຕ

0617


ເລກ 3 ໂຕ

617


ເລກ 2 ໂຕ

17


ເລກ 1 ໂຕ

7

 


ຄັ້ງວັນ14/01/2022

ເລກ 6 ໂຕ

337496


ເລກ 5 ໂຕ

37496

 


ເລກ 4 ໂຕ

7496


ເລກ 3 ໂຕ

496


ເລກ 2 ໂຕ

96


ເລກ 1 ໂຕ

6

 


ຄັ້ງວັນ12/01/2022

ເລກ 6 ໂຕ

622099


ເລກ 5 ໂຕ

22099

 


ເລກ 4 ໂຕ

2099


ເລກ 3 ໂຕ

099


ເລກ 2 ໂຕ

99


ເລກ 1 ໂຕ

9

 


ຄັ້ງວັນ10/01/2022

ເລກ 6 ໂຕ

774256


ເລກ 5 ໂຕ

74256

 


ເລກ 4 ໂຕ

4256


ເລກ 3 ໂຕ

256


ເລກ 2 ໂຕ

56


ເລກ 1 ໂຕ

6

 


ຄັ້ງວັນ07/01/2022

ເລກ 6 ໂຕ

111160


ເລກ 5 ໂຕ

11160

 


ເລກ 4 ໂຕ

1160


ເລກ 3 ໂຕ

160


ເລກ 2 ໂຕ

60


ເລກ 1 ໂຕ

0

 


ຄັ້ງວັນ05/01/2022

ເລກ 6 ໂຕ

160154


ເລກ 5 ໂຕ

60154

 


ເລກ 4 ໂຕ

0154


ເລກ 3 ໂຕ

154


ເລກ 2 ໂຕ

54


ເລກ 1 ໂຕ

4

 


ຄັ້ງວັນ31/12/2021

ເລກ 6 ໂຕ

052007


ເລກ 5 ໂຕ

52007

 


ເລກ 4 ໂຕ

2007


ເລກ 3 ໂຕ

007


ເລກ 2 ໂຕ

07


ເລກ 1 ໂຕ

7

 


ຄັ້ງວັນ29/12/2021

ເລກ 6 ໂຕ

997448


ເລກ 5 ໂຕ

97448

 


ເລກ 4 ໂຕ

7448


ເລກ 3 ໂຕ

448


ເລກ 2 ໂຕ

48


ເລກ 1 ໂຕ

8

 


ຄັ້ງວັນ27/12/2021

ເລກ 6 ໂຕ

069970


ເລກ 5 ໂຕ

69970


ເລກ 4 ໂຕ

9970


ເລກ 3 ໂຕ

970


ເລກ 2 ໂຕ

70


ເລກ 1 ໂຕ

0

 


ຄັ້ງວັນ24/12/2021

ເລກ 6 ໂຕ

228410


ເລກ 5 ໂຕ

28410


ເລກ 4 ໂຕ

8410


ເລກ 3 ໂຕ

410


ເລກ 2 ໂຕ

10


ເລກ 1 ໂຕ

0

 


ຄັ້ງວັນ22/12/2021

ເລກ 6 ໂຕ

862908


ເລກ 5 ໂຕ

62908


ເລກ 4 ໂຕ

2908


ເລກ 3 ໂຕ

908


ເລກ 2 ໂຕ

08


ເລກ 1 ໂຕ

8

 


ຄັ້ງວັນ20/12/2021

ເລກ 6 ໂຕ

916206


ເລກ 5 ໂຕ

16206


ເລກ 4 ໂຕ

6206


ເລກ 3 ໂຕ

206


ເລກ 2 ໂຕ

06


ເລກ 1 ໂຕ

6

 


ຄັ້ງວັນ17/12/2021

ເລກ 6 ໂຕ

065302


ເລກ 5 ໂຕ

65302


ເລກ 4 ໂຕ

5302


ເລກ 3 ໂຕ

302


ເລກ 2 ໂຕ

02


ເລກ 1 ໂຕ

2

 


ຄັ້ງວັນ15/12/2021

ເລກ 6 ໂຕ

895497


ເລກ 5 ໂຕ

95497


ເລກ 4 ໂຕ

5497


ເລກ 3 ໂຕ

497


ເລກ 2 ໂຕ

97


ເລກ 1 ໂຕ

7

 


ຄັ້ງວັນ13/12/2021

ເລກ 6 ໂຕ

339278


ເລກ 5 ໂຕ

39278


ເລກ 4 ໂຕ

9278


ເລກ 3 ໂຕ

278


ເລກ 2 ໂຕ

78


ເລກ 1 ໂຕ

8

 


ຄັ້ງວັນ10/12/2021

ເລກ 6 ໂຕ

758895


ເລກ 5 ໂຕ

58895


ເລກ 4 ໂຕ

8895


ເລກ 3 ໂຕ

895


ເລກ 2 ໂຕ

95


ເລກ 1 ໂຕ

5

 


ຄັ້ງວັນ08/12/2021

ເລກ 6 ໂຕ

414469


ເລກ 5 ໂຕ

14469


ເລກ 4 ໂຕ

4469


ເລກ 3 ໂຕ

469


ເລກ 2 ໂຕ

69


ເລກ 1 ໂຕ

9

 


ຄັ້ງວັນ06/12/2021

ເລກ 6 ໂຕ

362900


ເລກ 5 ໂຕ

62900


ເລກ 4 ໂຕ

2900


ເລກ 3 ໂຕ

900


ເລກ 2 ໂຕ

00


ເລກ 1 ໂຕ

0

 


ຄັ້ງວັນ03/12/2021

ເລກ 6 ໂຕ

940616


ເລກ 5 ໂຕ

40616


ເລກ 4 ໂຕ

0616


ເລກ 3 ໂຕ

616


ເລກ 2 ໂຕ

16


ເລກ 1 ໂຕ

6

 


ຄັ້ງວັນ01/12/2021

ເລກ 6 ໂຕ

926355


ເລກ 5 ໂຕ

26355


ເລກ 4 ໂຕ

6355


ເລກ 3 ໂຕ

355


ເລກ 2 ໂຕ

55


ເລກ 1 ໂຕ

5

 


ຄັ້ງວັນ29/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

671400


ເລກ 5 ໂຕ

71400


ເລກ 4 ໂຕ

1400


ເລກ 3 ໂຕ

400


ເລກ 2 ໂຕ

00


ເລກ 1 ໂຕ

0

 


ຄັ້ງວັນ26/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

026874


ເລກ 5 ໂຕ

26874


ເລກ 4 ໂຕ

6874


ເລກ 3 ໂຕ

874


ເລກ 2 ໂຕ

74


ເລກ 1 ໂຕ

4

 


ຄັ້ງວັນ24/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

642801


ເລກ 5 ໂຕ

42801


ເລກ 4 ໂຕ

2801


ເລກ 3 ໂຕ

801


ເລກ 2 ໂຕ

01


ເລກ 1 ໂຕ

1

 


ຄັ້ງວັນ22/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

372915


ເລກ 5 ໂຕ

72915


ເລກ 4 ໂຕ

2915


ເລກ 3 ໂຕ

915


ເລກ 2 ໂຕ

15


ເລກ 1 ໂຕ

5


ຄັ້ງວັນ19/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

233518


ເລກ 5 ໂຕ

33518


ເລກ 4 ໂຕ

3518


ເລກ 3 ໂຕ

518


ເລກ 2 ໂຕ

18


ເລກ 1 ໂຕ

8


ຄັ້ງວັນ17/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

440125


ເລກ 5 ໂຕ

40125


ເລກ 4 ໂຕ

0125


ເລກ 3 ໂຕ

125


ເລກ 2 ໂຕ

25


ເລກ 1 ໂຕ

5


ຄັ້ງວັນ15/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

841252


ເລກ 5 ໂຕ

41252


ເລກ 4 ໂຕ

1252


ເລກ 3 ໂຕ

252


ເລກ 2 ໂຕ

52


ເລກ 1 ໂຕ

2


ຄັ້ງວັນ12/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

425153


ເລກ 5 ໂຕ

25153


ເລກ 4 ໂຕ

5153


ເລກ 3 ໂຕ

153


ເລກ 2 ໂຕ

53


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນ10/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

844556


ເລກ 5 ໂຕ

44556


ເລກ 4 ໂຕ

4556


ເລກ 3 ໂຕ

556


ເລກ 2 ໂຕ

56


ເລກ 1 ໂຕ

6


ຄັ້ງວັນ08/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

061058


ເລກ 5 ໂຕ

61058


ເລກ 4 ໂຕ

1058


ເລກ 3 ໂຕ

058


ເລກ 2 ໂຕ

58


ເລກ 1 ໂຕ

8


ຄັ້ງວັນ05/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

299068


ເລກ 5 ໂຕ

99068


ເລກ 4 ໂຕ

9068


ເລກ 3 ໂຕ

068


ເລກ 2 ໂຕ

68


ເລກ 1 ໂຕ

8


ຄັ້ງວັນ03/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

679659


ເລກ 5 ໂຕ

79659


ເລກ 4 ໂຕ

9659


ເລກ 3 ໂຕ

659


ເລກ 2 ໂຕ

59


ເລກ 1 ໂຕ

9


ຄັ້ງວັນ01/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

431851


ເລກ 5 ໂຕ

31851


ເລກ 4 ໂຕ

1851


ເລກ 3 ໂຕ

851


ເລກ 2 ໂຕ

51


ເລກ 1 ໂຕ

1


ຄັ້ງວັນ29/10/2021

ເລກ 6 ໂຕ

914605


ເລກ 5 ໂຕ

14605


ເລກ 4 ໂຕ

4605


ເລກ 3 ໂຕ

605


ເລກ 2 ໂຕ

05


ເລກ 1 ໂຕ

5


ຄັ້ງວັນ27/10/2021

ເລກ 6 ໂຕ

300987


ເລກ 5 ໂຕ

00987


ເລກ 4 ໂຕ

0987


ເລກ 3 ໂຕ

987


ເລກ 2 ໂຕ

87


ເລກ 1 ໂຕ

7


ຄັ້ງວັນ25/10/2021

ເລກ 6 ໂຕ

617694


ເລກ 5 ໂຕ

17694


ເລກ 4 ໂຕ

7694


ເລກ 3 ໂຕ

694


ເລກ 2 ໂຕ

94


ເລກ 1 ໂຕ

4


ຄັ້ງວັນ22/10/2021

ເລກ 6 ໂຕ

871715


ເລກ 5 ໂຕ

71715


ເລກ 4 ໂຕ

1715


ເລກ 3 ໂຕ

715


ເລກ 2 ໂຕ

15


ເລກ 1 ໂຕ

5


ຄັ້ງວັນ20/10/2021

ເລກ 6 ໂຕ

653513


ເລກ 5 ໂຕ

53513


ເລກ 4 ໂຕ

3513


ເລກ 3 ໂຕ

513


ເລກ 2 ໂຕ

13


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນ18/10/2021

ເລກ 6 ໂຕ

108866


ເລກ 5 ໂຕ

08866


ເລກ 4 ໂຕ

8866


ເລກ 3 ໂຕ

866


ເລກ 2 ໂຕ

66


ເລກ 1 ໂຕ

6


ຄັ້ງວັນ14/10/2021

ເລກ 6 ໂຕ

749614


ເລກ 5 ໂຕ

49614


ເລກ 4 ໂຕ

9614


ເລກ 3 ໂຕ

614


ເລກ 2 ໂຕ

14


ເລກ 1 ໂຕ

4


ຄັ້ງວັນ11/10/2021

ເລກ 6 ໂຕ

695339


ເລກ 5 ໂຕ

95339


ເລກ 4 ໂຕ

5339


ເລກ 3 ໂຕ

339


ເລກ 2 ໂຕ

39


ເລກ 1 ໂຕ

9


ຄັ້ງວັນ07/10/2021

ເລກ 6 ໂຕ

212850


ເລກ 5 ໂຕ

12850


ເລກ 4 ໂຕ

2850


ເລກ 3 ໂຕ

850


ເລກ 2 ໂຕ

50


ເລກ 1 ໂຕ

0


ຄັ້ງວັນ04/10/2021

ເລກ 6 ໂຕ

733822


ເລກ 5 ໂຕ

33822


ເລກ 4 ໂຕ

3822


ເລກ 3 ໂຕ

822


ເລກ 2 ໂຕ

22


ເລກ 1 ໂຕ

2


ຄັ້ງວັນ30/09/2021

ເລກ 6 ໂຕ

460107


ເລກ 5 ໂຕ

60107


ເລກ 4 ໂຕ

0107


ເລກ 3 ໂຕ

107


ເລກ 2 ໂຕ

07


ເລກ 1 ໂຕ

7


ຄັ້ງວັນ27/09/2021

ເລກ 6 ໂຕ

748936


ເລກ 5 ໂຕ

48936


ເລກ 4 ໂຕ

8936


ເລກ 3 ໂຕ

936


ເລກ 2 ໂຕ

36


ເລກ 1 ໂຕ

6


ຄັ້ງວັນ23/09/2021

ເລກ 6 ໂຕ

029415


ເລກ 5 ໂຕ

29415


ເລກ 4 ໂຕ

9415


ເລກ 3 ໂຕ

415


ເລກ 2 ໂຕ

15


ເລກ 1 ໂຕ

5


ຄັ້ງວັນ20/09/2021

ເລກ 6 ໂຕ

557816


ເລກ 5 ໂຕ

57816


ເລກ 4 ໂຕ

7816


ເລກ 3 ໂຕ

816


ເລກ 2 ໂຕ

16


ເລກ 1 ໂຕ

6


ຄັ້ງວັນ16/09/2021

ເລກ 6 ໂຕ

178216


ເລກ 5 ໂຕ

78216


ເລກ 4 ໂຕ

8216


ເລກ 3 ໂຕ

216


ເລກ 2 ໂຕ

16


ເລກ 1 ໂຕ

6


ຄັ້ງວັນ13/09/2021

ເລກ 6 ໂຕ

517809


ເລກ 5 ໂຕ

17809


ເລກ 4 ໂຕ

7809


ເລກ 3 ໂຕ

809


ເລກ 2 ໂຕ

09


ເລກ 1 ໂຕ

9


ຄັ້ງວັນ09/09/2021

ເລກ 6 ໂຕ

217379


ເລກ 5 ໂຕ

17379


ເລກ 4 ໂຕ

7379


ເລກ 3 ໂຕ

379


ເລກ 2 ໂຕ

79


ເລກ 1 ໂຕ

9


ຄັ້ງວັນ06/09/2021

ເລກ 6 ໂຕ

278102


ເລກ 5 ໂຕ

78102


ເລກ 4 ໂຕ

8102


ເລກ 3 ໂຕ

102


ເລກ 2 ໂຕ

02


ເລກ 1 ໂຕ

2


ຄັ້ງວັນ02/09/2021

ເລກ 6 ໂຕ

131734


ເລກ 5 ໂຕ

31734


ເລກ 4 ໂຕ

1734


ເລກ 3 ໂຕ

734


ເລກ 2 ໂຕ

34


ເລກ 1 ໂຕ

4


ຄັ້ງວັນ30/08/2021

ເລກ 6 ໂຕ

917261


ເລກ 5 ໂຕ

17261


ເລກ 4 ໂຕ

7261


ເລກ 3 ໂຕ

261


ເລກ 2 ໂຕ

61


ເລກ 1 ໂຕ

1


ຄັ້ງວັນ26/08/2021

ເລກ 6 ໂຕ

996138


ເລກ 5 ໂຕ

96138


ເລກ 4 ໂຕ

6138


ເລກ 3 ໂຕ

138


ເລກ 2 ໂຕ

38


ເລກ 1 ໂຕ

8


ຄັ້ງວັນ23/08/2021

ເລກ 6 ໂຕ

051025


ເລກ 5 ໂຕ

51025


ເລກ 4 ໂຕ

1025


ເລກ 3 ໂຕ

025


ເລກ 2 ໂຕ

25


ເລກ 1 ໂຕ

5


ຄັ້ງວັນ19/08/2021

ເລກ 6 ໂຕ

324630


ເລກ 5 ໂຕ

24630


ເລກ 4 ໂຕ

4630


ເລກ 3 ໂຕ

630


ເລກ 2 ໂຕ

30


ເລກ 1 ໂຕ

0


ຄັ້ງວັນ16/08/2021

ເລກ 6 ໂຕ

029575


ເລກ 5 ໂຕ

29575


ເລກ 4 ໂຕ

9575


ເລກ 3 ໂຕ

575


ເລກ 2 ໂຕ

75


ເລກ 1 ໂຕ

5


ຄັ້ງວັນ12/08/2021

ເລກ 6 ໂຕ

004149


ເລກ 5 ໂຕ

04149


ເລກ 4 ໂຕ

4149


ເລກ 3 ໂຕ

149


ເລກ 2 ໂຕ

49


ເລກ 1 ໂຕ

9


ຄັ້ງວັນ09/08/2021

ເລກ 6 ໂຕ

236053


ເລກ 5 ໂຕ

36053


ເລກ 4 ໂຕ

6053


ເລກ 3 ໂຕ

053


ເລກ 2 ໂຕ

53


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນ05/08/2021

ເລກ 6 ໂຕ

826654


ເລກ 5 ໂຕ

26654


ເລກ 4 ໂຕ

6654


ເລກ 3 ໂຕ

654


ເລກ 2 ໂຕ

54


ເລກ 1 ໂຕ

4


ຄັ້ງວັນ02/08/2021

ເລກ 6 ໂຕ

259569


ເລກ 5 ໂຕ

59569


ເລກ 4 ໂຕ

9569


ເລກ 3 ໂຕ

569


ເລກ 2 ໂຕ

69


ເລກ 1 ໂຕ

9


ຄັ້ງວັນ29/07/2021

ເລກ 6 ໂຕ

423569


ເລກ 5 ໂຕ

23569


ເລກ 4 ໂຕ

3569


ເລກ 3 ໂຕ

569


ເລກ 2 ໂຕ

69


ເລກ 1 ໂຕ

9


ຄັ້ງວັນ26/07/2021

ເລກ 6 ໂຕ

177509


ເລກ 5 ໂຕ

77509


ເລກ 4 ໂຕ

7509


ເລກ 3 ໂຕ

509


ເລກ 2 ໂຕ

09


ເລກ 1 ໂຕ

9


ຄັ້ງວັນ 22/07/2021

ເລກ 6 ໂຕ

619164


ເລກ 5 ໂຕ

19164


ເລກ 4 ໂຕ

9164


ເລກ 3 ໂຕ

164


ເລກ 2 ໂຕ

64


ເລກ 1 ໂຕ

4


ຄັ້ງວັນ 19/07/2021

ເລກ 6 ໂຕ

300773


ເລກ 5 ໂຕ

00773


ເລກ 4 ໂຕ

0773


ເລກ 3 ໂຕ

773


ເລກ 2 ໂຕ

73


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນ 15/07/2021

ເລກ 6 ໂຕ

316103


ເລກ 5 ໂຕ

16103


ເລກ 4 ໂຕ

6103


ເລກ 3 ໂຕ

103


ເລກ 2 ໂຕ

03


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນ 12/07/2021

ເລກ 6 ໂຕ

989114


ເລກ 5 ໂຕ

89114


ເລກ 4 ໂຕ

9114


ເລກ 3 ໂຕ

114


ເລກ 2 ໂຕ

14


ເລກ 1 ໂຕ

4


ຄັ້ງວັນ 08/07/2021

ເລກ 6 ໂຕ

229297


ເລກ 5 ໂຕ

29297


ເລກ 4 ໂຕ

9297


ເລກ 3 ໂຕ

297


ເລກ 2 ໂຕ

97


ເລກ 1 ໂຕ

7


ຄັ້ງວັນ 05/07/2021

ເລກ 6 ໂຕ

379333


ເລກ 5 ໂຕ

79333


ເລກ 4 ໂຕ

9333


ເລກ 3 ໂຕ

333


ເລກ 2 ໂຕ

33


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນ 01/07/2021

ເລກ 6 ໂຕ

062472


ເລກ 5 ໂຕ

62472


ເລກ 4 ໂຕ

2472


ເລກ 3 ໂຕ

472


ເລກ 2 ໂຕ

72


ເລກ 1 ໂຕ

2


ຄັ້ງວັນ 28/06/2021

ເລກ 6 ໂຕ

800118


ເລກ 5 ໂຕ

00118


ເລກ 4 ໂຕ

0118


ເລກ 3 ໂຕ

118


ເລກ 2 ໂຕ

18


ເລກ 1 ໂຕ

8


ຄັ້ງວັນ 24/06/2021

ເລກ 6 ໂຕ

155721


ເລກ 5 ໂຕ

55721


ເລກ 4 ໂຕ

5721


ເລກ 3 ໂຕ

721


ເລກ 2 ໂຕ

21


ເລກ 1 ໂຕ

1


ຄັ້ງວັນ 21/06/2021

ເລກ 6 ໂຕ

108341


ເລກ 5 ໂຕ

08341


ເລກ 4 ໂຕ

8341


ເລກ 3 ໂຕ

341


ເລກ 2 ໂຕ

41


ເລກ 1 ໂຕ

1


ຄັ້ງວັນ 17/06/2021

ເລກ 6 ໂຕ

550513


ເລກ 5 ໂຕ

50513


ເລກ 4 ໂຕ

0513


ເລກ 3 ໂຕ

513


ເລກ 2 ໂຕ

13


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນ 14/06/2021

ເລກ 6 ໂຕ

935426


ເລກ 5 ໂຕ

35426


ເລກ 4 ໂຕ

5426


ເລກ 3 ໂຕ

426


ເລກ 2 ໂຕ

26


ເລກ 1 ໂຕ

6


ຄັ້ງວັນ 10/06/2021

ເລກ 6 ໂຕ

211212


ເລກ 5 ໂຕ

11212


ເລກ 4 ໂຕ

1212


ເລກ 3 ໂຕ

212


ເລກ 2 ໂຕ

12


ເລກ 1 ໂຕ

2


ຄັ້ງວັນ 07/06/2021

ເລກ 6 ໂຕ

979057


ເລກ 5 ໂຕ

79057


ເລກ 4 ໂຕ

9057


ເລກ 3 ໂຕ

057


ເລກ 2 ໂຕ

57


ເລກ 1 ໂຕ

7


ຄັ້ງວັນ 03/06/2021

ເລກ 6 ໂຕ

506744


ເລກ 5 ໂຕ

06744


ເລກ 4 ໂຕ

6744


ເລກ 3 ໂຕ

744


ເລກ 2 ໂຕ

44


ເລກ 1 ໂຕ

4


ຄັ້ງວັນ 27/05/2021

ເລກ 6 ໂຕ

989899


ເລກ 5 ໂຕ

89899


ເລກ 4 ໂຕ

9899


ເລກ 3 ໂຕ

899


ເລກ 2 ໂຕ

99


ເລກ 1 ໂຕ

9


ຄັ້ງວັນ 24/05/2021

ເລກ 6 ໂຕ

630604


ເລກ 5 ໂຕ

30604


ເລກ 4 ໂຕ

0604


ເລກ 3 ໂຕ

604


ເລກ 2 ໂຕ

04


ເລກ 1 ໂຕ

4


ຄັ້ງວັນ 20/05/2021

ເລກ 6 ໂຕ

039161


ເລກ 5 ໂຕ

39161


ເລກ 4 ໂຕ

9161


ເລກ 3 ໂຕ

161


ເລກ 2 ໂຕ

61


ເລກ 1 ໂຕ

1


ຄັ້ງວັນ 17/05/2021

ເລກ 6 ໂຕ

285470


ເລກ 5 ໂຕ

85470


ເລກ 4 ໂຕ

5470


ເລກ 3 ໂຕ

470


ເລກ 2 ໂຕ

70


ເລກ 1 ໂຕ

0


ຄັ້ງວັນ 13/05/2021

ເລກ 6 ໂຕ

058839


ເລກ 5 ໂຕ

58839


ເລກ 4 ໂຕ

8839


ເລກ 3 ໂຕ

839


ເລກ 2 ໂຕ

39


ເລກ 1 ໂຕ

9


ຄັ້ງວັນ 10/05/2021

ເລກ 6 ໂຕ

228704


ເລກ 5 ໂຕ

28704


ເລກ 4 ໂຕ

8704


ເລກ 3 ໂຕ

704


ເລກ 2 ໂຕ

04


ເລກ 1 ໂຕ

4


ຄັ້ງວັນ 06/05/2021

ເລກ 6 ໂຕ

272003


ເລກ 5 ໂຕ

72003


ເລກ 4 ໂຕ

2003


ເລກ 3 ໂຕ

003


ເລກ 2 ໂຕ

03


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນ 04/05/2021

ເລກ 6 ໂຕ

574953


ເລກ 5 ໂຕ

74953


ເລກ 4 ໂຕ

4953


ເລກ 3 ໂຕ

953


ເລກ 2 ໂຕ

53


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນ 29/04/2021

ເລກ 6 ໂຕ

767295


ເລກ 5 ໂຕ

67295


ເລກ 4 ໂຕ

7295


ເລກ 3 ໂຕ

295


ເລກ 2 ໂຕ

95


ເລກ 1 ໂຕ

5


ຄັ້ງວັນ 26/04/2021

ເລກ 6 ໂຕ

554018


ເລກ 5 ໂຕ

54018


ເລກ 4 ໂຕ

9402


ເລກ 3 ໂຕ

018


ເລກ 2 ໂຕ

18


ເລກ 1 ໂຕ

8


ຄັ້ງວັນ 22/04/2021

ເລກ 6 ໂຕ

199402


ເລກ 5 ໂຕ

99402


ເລກ 4 ໂຕ

9402


ເລກ 3 ໂຕ

402


ເລກ 2 ໂຕ

02


ເລກ 1 ໂຕ

2


ຄັ້ງວັນ 19/04/2021

ເລກ 6 ໂຕ

533231


ເລກ 5 ໂຕ

33231


ເລກ 4 ໂຕ

3231


ເລກ 3 ໂຕ

231


ເລກ 2 ໂຕ

31


ເລກ 1 ໂຕ

1


ຄັ້ງວັນ 08/04/2021

ເລກ 6 ໂຕ

211793


ເລກ 5 ໂຕ

11793


ເລກ 4 ໂຕ

1793


ເລກ 3 ໂຕ

793


ເລກ 2 ໂຕ

93


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນ 05/04/2021

ເລກ 6 ໂຕ

736657


ເລກ 5 ໂຕ

36657


ເລກ 4 ໂຕ

6657


ເລກ 3 ໂຕ

657


ເລກ 2 ໂຕ

57


ເລກ 1 ໂຕ

7


ຄັ້ງວັນ 01/04/2021

ເລກ 6 ໂຕ

097182


ເລກ 5 ໂຕ

97182


ເລກ 4 ໂຕ

7182


ເລກ 3 ໂຕ

182


ເລກ 2 ໂຕ

82


ເລກ 1 ໂຕ

2


ຄັ້ງວັນ 29/03/2021

ເລກ 6 ໂຕ

551194


ເລກ 5 ໂຕ

51194


ເລກ 4 ໂຕ

1194


ເລກ 3 ໂຕ

194


ເລກ 2 ໂຕ

94


ເລກ 1 ໂຕ

4


ຄັ້ງວັນ 25/03/2021

ເລກ 6 ໂຕ

501115


ເລກ 5 ໂຕ

01115


ເລກ 4 ໂຕ

1115


ເລກ 3 ໂຕ

115


ເລກ 2 ໂຕ

15


ເລກ 1 ໂຕ

5


ຄັ້ງວັນ 22/03/2021

ເລກ 6 ໂຕ

897319


ເລກ 5 ໂຕ

97319


ເລກ 4 ໂຕ

7319


ເລກ 3 ໂຕ

319


ເລກ 2 ໂຕ

19


ເລກ 1 ໂຕ

9


ຄັ້ງວັນ 18/03/2021

ເລກ 6 ໂຕ

676672


ເລກ 5 ໂຕ

76672


ເລກ 4 ໂຕ

6672


ເລກ 3 ໂຕ

672


ເລກ 2 ໂຕ

72


ເລກ 1 ໂຕ

2


ຄັ້ງວັນ 15/03/2021

ເລກ 6 ໂຕ

287377


ເລກ 5 ໂຕ

87377


ເລກ 4 ໂຕ

7377


ເລກ 3 ໂຕ

377


ເລກ 2 ໂຕ

77


ເລກ 1 ໂຕ

7


ຄັ້ງວັນ 11/03/2021

ເລກ 6 ໂຕ

612811


ເລກ 5 ໂຕ

12811


ເລກ 4 ໂຕ

2811


ເລກ 3 ໂຕ

811


ເລກ 2 ໂຕ

11


ເລກ 1 ໂຕ

1


ຄັ້ງວັນ 09/03/2021

ເລກ 6 ໂຕ

639251


ເລກ 5 ໂຕ

39251


ເລກ 4 ໂຕ

9251


ເລກ 3 ໂຕ

251


ເລກ 2 ໂຕ

51


ເລກ 1 ໂຕ

1


ຄັ້ງວັນ 04/03/2021

ເລກ 6 ໂຕ

947185


ເລກ 5 ໂຕ

47185


ເລກ 4 ໂຕ

7185


ເລກ 3 ໂຕ

185


ເລກ 2 ໂຕ

85


ເລກ 1 ໂຕ

5


ຄັ້ງວັນ 01/03/2021

ເລກ 6 ໂຕ

899887


ເລກ 5 ໂຕ

99887


ເລກ 4 ໂຕ

9887


ເລກ 3 ໂຕ

887


ເລກ 2 ໂຕ

87


ເລກ 1 ໂຕ

7


ຄັ້ງວັນ 25/02/2021

ເລກ 6 ໂຕ

721791


ເລກ 5 ໂຕ

21791


ເລກ 4 ໂຕ

1791


ເລກ 3 ໂຕ

791


ເລກ 2 ໂຕ

91


ເລກ 1 ໂຕ

1


ຄັ້ງວັນ 22/02/2021

ເລກ 6 ໂຕ

853175


ເລກ 5 ໂຕ

53175


ເລກ 4 ໂຕ

3175


ເລກ 3 ໂຕ

175


ເລກ 2 ໂຕ

75


ເລກ 1 ໂຕ

5


ຄັ້ງວັນ 18/02/2021

ເລກ 6 ໂຕ

896608


ເລກ 5 ໂຕ

96608


ເລກ 4 ໂຕ

6608


ເລກ 3 ໂຕ

608


ເລກ 2 ໂຕ

08


ເລກ 1 ໂຕ

8


ຄັ້ງວັນ 15/02/2021

ເລກ 6 ໂຕ

060917


ເລກ 5 ໂຕ

60917


ເລກ 4 ໂຕ

0917


ເລກ 3 ໂຕ

4018


ເລກ 2 ໂຕ

17


ເລກ 1 ໂຕ

7


ຄັ້ງວັນ 11/02/2021

ເລກ 6 ໂຕ

496385


ເລກ 5 ໂຕ

96385


ເລກ 4 ໂຕ

6385


ເລກ 3 ໂຕ

385


ເລກ 2 ໂຕ

85


ເລກ 1 ໂຕ

5


ຄັ້ງວັນ 08/02/2021

ເລກ 6 ໂຕ

964310


ເລກ 5 ໂຕ

64310


ເລກ 4 ໂຕ

4310


ເລກ 3 ໂຕ

310


ເລກ 2 ໂຕ

10


ເລກ 1 ໂຕ

0


ຄັ້ງວັນ 04/02/2021

ເລກ 6 ໂຕ

547678


ເລກ 5 ໂຕ

47678


ເລກ 4 ໂຕ

7678


ເລກ 3 ໂຕ

678


ເລກ 2 ໂຕ

78


ເລກ 1 ໂຕ

8


ຄັ້ງວັນ 01/02/2021

ເລກ 6 ໂຕ

642616


ເລກ 5 ໂຕ

42616


ເລກ 4 ໂຕ

2616


ເລກ 3 ໂຕ

616


ເລກ 2 ໂຕ

16


ເລກ 1 ໂຕ

6


ຄັ້ງວັນ 28/01/2021

ເລກ 6 ໂຕ

815115


ເລກ 5 ໂຕ

15115


ເລກ 4 ໂຕ

5115


ເລກ 3 ໂຕ

115


ເລກ 2 ໂຕ

15


ເລກ 1 ໂຕ

5


ຄັ້ງວັນ 25/01/2021

ເລກ 6 ໂຕ

721695


ເລກ 5 ໂຕ

21695


ເລກ 4 ໂຕ

1695


ເລກ 3 ໂຕ

695


ເລກ 2 ໂຕ

95


ເລກ 1 ໂຕ

5


ຄັ້ງວັນ 21/01/2021

ເລກ 6 ໂຕ

280964


ເລກ 5 ໂຕ

80964


ເລກ 4 ໂຕ

0964


ເລກ 3 ໂຕ

964


ເລກ 2 ໂຕ

64


ເລກ 1 ໂຕ

4


ຄັ້ງວັນ 18/01/2021

ເລກ 5 ໂຕ

28777


ເລກ 4 ໂຕ

8777


ເລກ 3 ໂຕ

777


ເລກ 2 ໂຕ

77


ເລກ 1 ໂຕ

7


ຄັ້ງວັນ 14/01/2021

ເລກ 5 ໂຕ

35070


ເລກ 4 ໂຕ

97496


ເລກ 3 ໂຕ

070


ເລກ 2 ໂຕ

70


ເລກ 1 ໂຕ

0


ຄັ້ງວັນ 11/01/2021

ເລກ 5 ໂຕ

52210


ເລກ 4 ໂຕ

2210


ເລກ 3 ໂຕ

210


ເລກ 2 ໂຕ

10


ເລກ 1 ໂຕ

0


ຄັ້ງວັນ 07/01/2021

ເລກ 5 ໂຕ

35534


ເລກ 4 ໂຕ

5534


ເລກ 3 ໂຕ

534


ເລກ 2 ໂຕ

34


ເລກ 1 ໂຕ

4


ຄັ້ງວັນ 04/01/2021

ເລກ 5 ໂຕ

57784


ເລກ 4 ໂຕ

7784


ເລກ 3 ໂຕ

784


ເລກ 2 ໂຕ

84


ເລກ 1 ໂຕ

4


ຄັ້ງວັນ 30/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

24301


ເລກ 4 ໂຕ

4301


ເລກ 3 ໂຕ

301


ເລກ 2 ໂຕ

01


ເລກ 1 ໂຕ

1


ຄັ້ງວັນ 28/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

13880


ເລກ 4 ໂຕ

3880


ເລກ 3 ໂຕ

880


ເລກ 2 ໂຕ

80


ເລກ 1 ໂຕ

0


ຄັ້ງວັນ 24/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

02096


ເລກ 4 ໂຕ

2096


ເລກ 3 ໂຕ

096


ເລກ 2 ໂຕ

96


ເລກ 1 ໂຕ

6


ຄັ້ງວັນ 23/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

56216


ເລກ 4 ໂຕ

6216


ເລກ 3 ໂຕ

216


ເລກ 2 ໂຕ

16


ເລກ 1 ໂຕ

6


ຄັ້ງວັນ 21/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

20836


ເລກ 4 ໂຕ

0836


ເລກ 3 ໂຕ

836


ເລກ 2 ໂຕ

36


ເລກ 1 ໂຕ

6


ຄັ້ງວັນ 17/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

82997


ເລກ 4 ໂຕ

2997


ເລກ 3 ໂຕ

997


ເລກ 2 ໂຕ

97


ເລກ 1 ໂຕ

7


ຄັ້ງວັນ 14/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

68056


ເລກ 4 ໂຕ

8056


ເລກ 3 ໂຕ

056


ເລກ 2 ໂຕ

56


ເລກ 1 ໂຕ

6


ຄັ້ງວັນ 10/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

04464


ເລກ 4 ໂຕ

4464


ເລກ 3 ໂຕ

464


ເລກ 2 ໂຕ

64


ເລກ 1 ໂຕ

4


ຄັ້ງວັນ 07/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

84797


ເລກ 4 ໂຕ

4797


ເລກ 3 ໂຕ

797


ເລກ 2 ໂຕ

97


ເລກ 1 ໂຕ

7


ຄັ້ງວັນ 03/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

47823


ເລກ 4 ໂຕ

7823


ເລກ 3 ໂຕ

823


ເລກ 2 ໂຕ

23


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນ 30/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

97603


ເລກ 4 ໂຕ

7603


ເລກ 3 ໂຕ

603


ເລກ 2 ໂຕ

03


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນ 26/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

10911


ເລກ 4 ໂຕ

0911


ເລກ 3 ໂຕ

911


ເລກ 2 ໂຕ

11


ເລກ 1 ໂຕ

1


ຄັ້ງວັນ 23/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

80874


ເລກ 4 ໂຕ

0874


ເລກ 3 ໂຕ

874


ເລກ 2 ໂຕ

74


ເລກ 1 ໂຕ

4


ຄັ້ງວັນ 19/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

86923


ເລກ 4 ໂຕ

6923


ເລກ 3 ໂຕ

923


ເລກ 2 ໂຕ

23


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນ 18/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

60819


ເລກ 4 ໂຕ

0819


ເລກ 3 ໂຕ

819


ເລກ 2 ໂຕ

19


ເລກ 1 ໂຕ

9


ຄັ້ງວັນ 16/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

05453


ເລກ 4 ໂຕ

5453


ເລກ 3 ໂຕ

453


ເລກ 2 ໂຕ

53


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນ 12/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

46559


ເລກ 4 ໂຕ

6559


ເລກ 3 ໂຕ

559


ເລກ 2 ໂຕ

59


ເລກ 1 ໂຕ

9


ຄັ້ງວັນ 09/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

81541


ເລກ 4 ໂຕ

1541


ເລກ 3 ໂຕ

541


ເລກ 2 ໂຕ

41


ເລກ 1 ໂຕ

1


ຄັ້ງວັນ 05/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

02029


ເລກ 4 ໂຕ

2029


ເລກ 3 ໂຕ

029


ເລກ 2 ໂຕ

29


ເລກ 1 ໂຕ

9


ຄັ້ງວັນ 02/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

29535


ເລກ 4 ໂຕ

9535


ເລກ 3 ໂຕ

535


ເລກ 2 ໂຕ

35


ເລກ 1 ໂຕ

5


ຄັ້ງວັນ 29/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

65686


ເລກ 4 ໂຕ

5686


ເລກ 3 ໂຕ

686


ເລກ 2 ໂຕ

86


ເລກ 1 ໂຕ

6


ຄັ້ງວັນ 26/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

16341


ເລກ 4 ໂຕ

6341


ເລກ 3 ໂຕ

341


ເລກ 2 ໂຕ

41


ເລກ 1 ໂຕ

1


ຄັ້ງວັນ 22/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

79996


ເລກ 4 ໂຕ

9996


ເລກ 3 ໂຕ

996


ເລກ 2 ໂຕ

96


ເລກ 1 ໂຕ

6


ຄັ້ງວັນ 21/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

87207


ເລກ 4 ໂຕ

7207


ເລກ 3 ໂຕ

207


ເລກ 2 ໂຕ

07


ເລກ 1 ໂຕ

7


ຄັ້ງວັນ 19/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

93809


ເລກ 4 ໂຕ

3809


ເລກ 3 ໂຕ

809


ເລກ 2 ໂຕ

09


ເລກ 1 ໂຕ

9


ຄັ້ງວັນ 15/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

42268


ເລກ 4 ໂຕ

2268


ເລກ 3 ໂຕ

268


ເລກ 2 ໂຕ

68


ເລກ 1 ໂຕ

8


ຄັ້ງວັນ 12/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

81443


ເລກ 4 ໂຕ

1443


ເລກ 3 ໂຕ

443


ເລກ 2 ໂຕ

43


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນ 08/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

31786


ເລກ 4 ໂຕ

1786


ເລກ 3 ໂຕ

786


ເລກ 2 ໂຕ

86


ເລກ 1 ໂຕ

6


ຄັ້ງວັນ 05/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

43974


ເລກ 4 ໂຕ

3974


ເລກ 3 ໂຕ

849


ເລກ 2 ໂຕ

74


ເລກ 1 ໂຕ

4


ຄັ້ງວັນ 01/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

08849


ເລກ 4 ໂຕ

8849


ເລກ 3 ໂຕ

849


ເລກ 2 ໂຕ

49


ເລກ 1 ໂຕ

9


ຄັ້ງວັນ 28/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

43253


ເລກ 4 ໂຕ

3253


ເລກ 3 ໂຕ

253


ເລກ 2 ໂຕ

53


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນ 24/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

05062


ເລກ 4 ໂຕ

5062


ເລກ 3 ໂຕ

062


ເລກ 2 ໂຕ

62


ເລກ 1 ໂຕ

2


ຄັ້ງວັນ 23/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

60138


ເລກ 4 ໂຕ

0138


ເລກ 3 ໂຕ

138


ເລກ 2 ໂຕ

38


ເລກ 1 ໂຕ

8


ຄັ້ງວັນ 21/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

38413


ເລກ 4 ໂຕ

8413


ເລກ 3 ໂຕ

413


ເລກ 2 ໂຕ

13


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນ 17/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

21138


ເລກ 4 ໂຕ

1138


ເລກ 3 ໂຕ

138


ເລກ 2 ໂຕ

38


ເລກ 1 ໂຕ

8


ຄັ້ງວັນ 14/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

84537


ເລກ 4 ໂຕ

4537


ເລກ 3 ໂຕ

537


ເລກ 2 ໂຕ

37


ເລກ 1 ໂຕ

7


ຄັ້ງວັນ 10/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

64230


ເລກ 4 ໂຕ

4230


ເລກ 3 ໂຕ

230


ເລກ 2 ໂຕ

30


ເລກ 1 ໂຕ

0


ຄັ້ງວັນ 07/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

32085


ເລກ 4 ໂຕ

2085


ເລກ 3 ໂຕ

085


ເລກ 2 ໂຕ

85


ເລກ 1 ໂຕ

5


ຄັ້ງວັນ 03/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

80473


ເລກ 4 ໂຕ

73


ເລກ 3 ໂຕ

473


ເລກ 2 ໂຕ

73


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນ31/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

13575


ເລກ 4 ໂຕ

3575


ເລກ 3 ໂຕ

575


ເລກ 2 ໂຕ

75


ເລກ 1 ໂຕ

5


ຄັ້ງວັນ27/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

55912


ເລກ 4 ໂຕ

5912


ເລກ 3 ໂຕ

912


ເລກ 2 ໂຕ

12


ເລກ 1 ໂຕ

2


ຄັ້ງວັນ24/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

77230


ເລກ 4 ໂຕ

7230


ເລກ 3 ໂຕ

230


ເລກ 2 ໂຕ

30


ເລກ 1 ໂຕ

0


ຄັ້ງວັນ20/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

3086


ເລກ 4 ໂຕ

3086


ເລກ 3 ໂຕ

086


ເລກ 2 ໂຕ

86


ເລກ 1 ໂຕ

6


ຄັ້ງວັນ19/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

82737


ເລກ 4 ໂຕ

2737


ເລກ 3 ໂຕ

737


ເລກ 2 ໂຕ

37


ເລກ 1 ໂຕ

7


ຄັ້ງວັນ17/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

07707


ເລກ 4 ໂຕ

7707


ເລກ 3 ໂຕ

707


ເລກ 2 ໂຕ

07


ເລກ 1 ໂຕ

7


ຄັ້ງວັນ13/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

786


ເລກ 4 ໂຕ

3172


ເລກ 3 ໂຕ

172


ເລກ 2 ໂຕ

72


ເລກ 1 ໂຕ

2


ຄັ້ງວັນ10/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

29742


ເລກ 4 ໂຕ

9742


ເລກ 3 ໂຕ

742


ເລກ 2 ໂຕ

42


ເລກ 1 ໂຕ

2


ຄັ້ງວັນ06/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

70138


ເລກ 4 ໂຕ

0138


ເລກ 3 ໂຕ

138


ເລກ 2 ໂຕ

38


ເລກ 1 ໂຕ

8


ຄັ້ງວັນ03/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

86320


ເລກ 4 ໂຕ

6320


ເລກ 3 ໂຕ

320


ເລກ 2 ໂຕ

20


ເລກ 1 ໂຕ

0


ຄັ້ງວັນ30/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

56606


ເລກ 4 ໂຕ

6606


ເລກ 3 ໂຕ

606


ເລກ 2 ໂຕ

06


ເລກ 1 ໂຕ

6


ຄັ້ງວັນ27/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

96294


ເລກ 4 ໂຕ

6294


ເລກ 3 ໂຕ

294


ເລກ 2 ໂຕ

94


ເລກ 1 ໂຕ

4


ຄັ້ງວັນ23/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

77674


ເລກ 4 ໂຕ

7674


ເລກ 3 ໂຕ

674


ເລກ 2 ໂຕ

74


ເລກ 1 ໂຕ

4


ຄັ້ງວັນ22/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

77808


ເລກ 4 ໂຕ

7808


ເລກ 3 ໂຕ

808


ເລກ 2 ໂຕ

08


ເລກ 1 ໂຕ

8


ຄັ້ງວັນ20/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

77438


ເລກ 4 ໂຕ

7438


ເລກ 3 ໂຕ

438


ເລກ 2 ໂຕ

38


ເລກ 1 ໂຕ

8


ຄັ້ງວັນ16/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

10187


ເລກ 4 ໂຕ

0187


ເລກ 3 ໂຕ

187


ເລກ 2 ໂຕ

87


ເລກ 1 ໂຕ

7


ຄັ້ງວັນ13/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

66543


ເລກ 4 ໂຕ

6543


ເລກ 3 ໂຕ

543


ເລກ 2 ໂຕ

43


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນ09/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

89959


ເລກ 4 ໂຕ

9959


ເລກ 3 ໂຕ

959


ເລກ 2 ໂຕ

59


ເລກ 1 ໂຕ

9


ຄັ້ງວັນ06/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

20095


ເລກ 4 ໂຕ

0095


ເລກ 3 ໂຕ

095


ເລກ 2 ໂຕ

95


ເລກ 1 ໂຕ

5


ຄັ້ງວັນ02/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

13220


ເລກ 4 ໂຕ

3220


ເລກ 3 ໂຕ

220


ເລກ 2 ໂຕ

20


ເລກ 1 ໂຕ

0


ຄັ້ງວັນ29/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

54413


ເລກ 4 ໂຕ

4413


ເລກ 3 ໂຕ

413


ເລກ 2 ໂຕ

13


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນ25/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

99005


ເລກ 4 ໂຕ

9005


ເລກ 3 ໂຕ

005


ເລກ 2 ໂຕ

05


ເລກ 1 ໂຕ

5


ຄັ້ງວັນ22/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

32795


ເລກ 4 ໂຕ

2795


ເລກ 3 ໂຕ

795


ເລກ 2 ໂຕ

95


ເລກ 1 ໂຕ

5


ຄັ້ງວັນ18/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

59336


ເລກ 4 ໂຕ

9336


ເລກ 3 ໂຕ

336


ເລກ 2 ໂຕ

36


ເລກ 1 ໂຕ

6


ຄັ້ງວັນ17/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

94516


ເລກ 4 ໂຕ

4516


ເລກ 3 ໂຕ

516


ເລກ 2 ໂຕ

16


ເລກ 1 ໂຕ

6


ຄັ້ງວັນ15/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

91851


ເລກ 4 ໂຕ

1851


ເລກ 3 ໂຕ

851


ເລກ 2 ໂຕ

51


ເລກ 1 ໂຕ

1


ຄັ້ງວັນ11/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

57623


ເລກ 4 ໂຕ

7623


ເລກ 3 ໂຕ

623


ເລກ 2 ໂຕ

23


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນທີ່08/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

90232


ເລກ 4 ໂຕ

0232


ເລກ 3 ໂຕ

232


ເລກ 2 ໂຕ

32


ເລກ 1 ໂຕ

2


ຄັ້ງວັນທີ່04/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

31617


ເລກ 4 ໂຕ

1617


ເລກ 3 ໂຕ

617


ເລກ 2 ໂຕ

17


ເລກ 1 ໂຕ

7


ຄັ້ງວັນທີ່01/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

31687


ເລກ 4 ໂຕ

1687


ເລກ 3 ໂຕ

687


ເລກ 2 ໂຕ

87


ເລກ 1 ໂຕ

7


ຄັ້ງວັນທີ່28/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

91367


ເລກ 4 ໂຕ

1367


ເລກ 3 ໂຕ

367


ເລກ 2 ໂຕ

67


ເລກ 1 ໂຕ

7


ຄັ້ງວັນທີ່25/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

15196


ເລກ 4 ໂຕ

5196


ເລກ 3 ໂຕ

196


ເລກ 2 ໂຕ

96


ເລກ 1 ໂຕ

6


ຄັ້ງວັນທີ່21/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

07550


ເລກ 4 ໂຕ

7550


ເລກ 3 ໂຕ

550


ເລກ 2 ໂຕ

50


ເລກ 1 ໂຕ

0


ຄັ້ງວັນທີ່20/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

46849


ເລກ 4 ໂຕ

6849


ເລກ 3 ໂຕ

849


ເລກ 2 ໂຕ

49


ເລກ 1 ໂຕ

9


ຄັ້ງວັນທີ່18/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

44073


ເລກ 4 ໂຕ

4073


ເລກ 3 ໂຕ

073


ເລກ 2 ໂຕ

73


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນທີ່14/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

67006


ເລກ 4 ໂຕ

7006


ເລກ 3 ໂຕ

006


ເລກ 2 ໂຕ

06


ເລກ 1 ໂຕ

6


ຄັ້ງວັນທີ່11/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

59968


ເລກ 4 ໂຕ

9968


ເລກ 3 ໂຕ

968


ເລກ 2 ໂຕ

68


ເລກ 1 ໂຕ

8


ຄັ້ງວັນທີ່07/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

13924


ເລກ 4 ໂຕ

3924


ເລກ 3 ໂຕ

924


ເລກ 2 ໂຕ

24


ເລກ 1 ໂຕ

4


ຄັ້ງວັນທີ່30/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

47683


ເລກ 4 ໂຕ

7683


ເລກ 3 ໂຕ

683


ເລກ 2 ໂຕ

83


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນທີ່26/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

07972


ເລກ 4 ໂຕ

7972


ເລກ 3 ໂຕ

972


ເລກ 2 ໂຕ

72


ເລກ 1 ໂຕ

2


ຄັ້ງວັນທີ່23/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

58038


ເລກ 4 ໂຕ

8038


ເລກ 3 ໂຕ

038


ເລກ 2 ໂຕ

8849


ເລກ 1 ໂຕ

8


ຄັ້ງວັນທີ່ 19/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

94212


ເລກ 4 ໂຕ

4212


ເລກ 3 ໂຕ

212


ເລກ 2 ໂຕ

12


ເລກ 1 ໂຕ

2


ຄັ້ງວັນທີ່ 16/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

78863


ເລກ 4 ໂຕ

8863


ເລກ 3 ໂຕ

863


ເລກ 2 ໂຕ

63


ເລກ 1 ໂຕ

3


ຄັ້ງວັນທີ່ 12/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

93672


ເລກ 4 ໂຕ

3672


ເລກ 3 ໂຕ

672


ເລກ 2 ໂຕ

72


ເລກ 1 ໂຕ

2


ຄັ້ງວັນທີ່ 09/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

18052


ເລກ 4 ໂຕ

8052


ເລກ 3 ໂຕ

052


ເລກ 2 ໂຕ

52


ເລກ 1 ໂຕ

2


ຄັ້ງວັນທີ່ 05/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

15279


ເລກ 4 ໂຕ

5279


ເລກ 3 ໂຕ

279


ເລກ 2 ໂຕ

79


ເລກ 1 ໂຕ

9


ຄັ້ງວັນທີ່ 02/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

05724


ເລກ 4 ໂຕ

5724


ເລກ 3 ໂຕ

724


ເລກ 2 ໂຕ

24


ເລກ 1 ໂຕ

4


ຄັ້ງວັນທີ່ 27/02/2020

ເລກ 5 ໂຕ

36380


ເລກ 4 ໂຕ

6380


ເລກ 3 ໂຕ

380


ເລກ 2 ໂຕ

80


ເລກ 1 ໂຕ

0


ຄັ້ງວັນທີ່ 24/02/2020

ເລກ 5 ໂຕ

683


ເລກ 4 ໂຕ

6520


ເລກ 3 ໂຕ

520


ເລກ 2 ໂຕ

20


ເລກ 1 ໂຕ

0


ຄັ້ງວັນທີ່ 20/02/2020

ເລກ 5 ໂຕ

06668


ເລກ 4 ໂຕ

6668


ເລກ 3 ໂຕ

668


ເລກ 2 ໂຕ

68


ເລກ 1 ໂຕ

8


ຄັ້ງວັນທີ່ 17/02/2020

ເລກ 5 ໂຕ

99562


ເລກ 4 ໂຕ

9562


ເລກ 3 ໂຕ

562


ເລກ 2 ໂຕ

62


ເລກ 1 ໂຕ

2


ຄັ້ງວັນທີ່ 13/02/2020

ເລກ 5 ໂຕ

67481


ເລກ 4 ໂຕ

7481


ເລກ 3 ໂຕ

481


ເລກ 2 ໂຕ

81


ເລກ 1 ໂຕ

1


ຄັ້ງວັນທີ່ 06/02/2020

ເລກ 5 ໂຕ

95284


ເລກ 4 ໂຕ

5284


ເລກ 3 ໂຕ

284


ເລກ 2 ໂຕ

84


ເລກ 1 ໂຕ

4


ຄັ້ງວັນທີ່ 03/02/2020

ເລກ 5 ໂຕ

45136


ເລກ 4 ໂຕ

5136


ເລກ 3 ໂຕ

136


ເລກ 2 ໂຕ

36


ເລກ 1 ໂຕ

6


ຄັ້ງວັນທີ່ 29/01/2020

ເລກ 5 ໂຕ

25936


ເລກ 4 ໂຕ

5936


ເລກ 3 ໂຕ

936


ເລກ 2 ໂຕ

36


ເລກ 1 ໂຕ

6


ຄັ້ງວັນທີ່ 22/01/2020

ເລກ 5 ໂຕ

02378


ເລກ 4 ໂຕ

2378


ເລກ 3 ໂຕ

378


ເລກ 2 ໂຕ

78


ເລກ 1 ໂຕ

8


ຄັ້ງວັນທີ່ 15/01/2020

ເລກ 5 ໂຕ

76459


ເລກ 4 ໂຕ

6459


ເລກ 3 ໂຕ

459


ເລກ 2 ໂຕ

59


ເລກ 1 ໂຕ

9


ຄັ້ງວັນທີ່ 08/01/2020

ເລກ 5 ໂຕ

20684


ເລກ 4 ໂຕ

0684


ເລກ 3 ໂຕ

684


ເລກ 2 ໂຕ

84


ເລກ 1 ໂຕ

4


ຄັ້ງວັນທີ່ 02/01/2020

ເລກ 5 ໂຕ

34371


ເລກ 4 ໂຕ

4371


ເລກ 3 ໂຕ

371


ເລກ 2 ໂຕ

71


ເລກ 1 ໂຕ

1


ຄັ້ງວັນທີ່ 25/12/2019

ເລກ 5 ໂຕ

69619


ເລກ 4 ໂຕ

9619


ເລກ 3 ໂຕ

619


ເລກ 2 ໂຕ

19


ເລກ 1 ໂຕ

9


ຄັ້ງວັນທີ່ 18/12/2019

ເລກ 5 ໂຕ

40151


ເລກ 4 ໂຕ

0151


ເລກ 3 ໂຕ

151


ເລກ 2 ໂຕ

51


ເລກ 1 ໂຕ

1


ຄັ້ງວັນທີ່ 11/12/2019

ເລກ 5 ໂຕ

49941


ເລກ 4 ໂຕ

9941


ເລກ 3 ໂຕ

941


ເລກ 2 ໂຕ

41


ເລກ 1 ໂຕ

1


ຄັ້ງວັນທີ່ 04/12/2019

ເລກ 5 ໂຕ

24959


ເລກ 4 ໂຕ

4959


ເລກ 3 ໂຕ

959


ເລກ 2 ໂຕ

59


ເລກ 1 ໂຕ

9


ຄັ້ງວັນທີ່ 27/11/2019

ເລກ 5 ໂຕ

60560


ເລກ 4 ໂຕ

0560


ເລກ 3 ໂຕ

560


ເລກ 2 ໂຕ

60


ເລກ 1 ໂຕ

0


ຄັ້ງວັນທີ່ 20/11/2019

ເລກ 5 ໂຕ

80880


ເລກ 4 ໂຕ

0880


ເລກ 3 ໂຕ

880


ເລກ 2 ໂຕ

80


ເລກ 1 ໂຕ

0


ຄັ້ງວັນທີ່ 13/11/2019

ເລກ 5 ໂຕ

18965


ເລກ 4 ໂຕ

8965


ເລກ 3 ໂຕ

965


ເລກ 2 ໂຕ

65


ເລກ 1 ໂຕ

5


ຄັ້ງວັນທີ່ 06/11/2019

ເລກ 5 ໂຕ

04125


ເລກ 4 ໂຕ

4125


ເລກ 3 ໂຕ

125


ເລກ 2 ໂຕ

25


ເລກ 1 ໂຕ

5