ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ, 3 ໂຕ ແລະ 2 ໂຕ

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ

ອອກຄັ້ງວັນທີ 17/07/2019
4 ໂຕ: 6901
3 ໂຕ: 901
2 ໂຕ: 01

ອອກຄັ້ງວັນທີ 10/07/2019
4 ໂຕ: 7586
3 ໂຕ: 586
2 ໂຕ: 86

ອອກຄັ້ງວັນທີ 03/07/2019
4 ໂຕ: 5406
3 ໂຕ: 406
2 ໂຕ: 06

ອອກຄັ້ງວັນທີ 26/06/2019
4 ໂຕ: 1811
3 ໂຕ: 811
2 ໂຕ: 11

ອອກຄັ້ງວັນທີ 19/06/2019
4 ໂຕ: 6953
3 ໂຕ: 953
2 ໂຕ: 53

ອອກຄັ້ງວັນທີ 12/06/2019
4 ໂຕ: 4014
3 ໂຕ: 014
2 ໂຕ: 14

ອອກຄັ້ງວັນທີ 05/06/2019
4 ໂຕ: 1208
3 ໂຕ: 208
2 ໂຕ: 08

ອອກຄັ້ງວັນທີ 29/05/2019
4 ໂຕ: 5902
3 ໂຕ: 902
2 ໂຕ: 02

ອອກຄັ້ງວັນທີ 22/05/2019
4 ໂຕ: 5098
3 ໂຕ: 098
2 ໂຕ: 98

ອອກຄັ້ງວັນທີ 15/05/2019
4 ໂຕ: 8716
3 ໂຕ: 716
2 ໂຕ: 16

ອອກຄັ້ງວັນທີ 08/05/2019
4 ໂຕ: 4087
3 ໂຕ: 087
2 ໂຕ: 87

ອອກຄັ້ງວັນທີ 02/05/2019
4 ໂຕ: 2896
3 ໂຕ: 896
2 ໂຕ: 96

ອອກຄັ້ງວັນທີ 24/04/2019
4 ໂຕ: 4670
3 ໂຕ: 670
2 ໂຕ: 70

ອອກຄັ້ງວັນທີ 19/04/2019
4 ໂຕ: 9587
3 ໂຕ: 587
2 ໂຕ: 87

ອອກຄັ້ງວັນທີ 10/04/2019
4 ໂຕ: 9988
3 ໂຕ: 988
2 ໂຕ: 88

ອອກຄັ້ງວັນທີ 03/04/2019
4 ໂຕ: 2013
3 ໂຕ: 013
2 ໂຕ: 13

ອອກຄັ້ງວັນທີ 27/03/2019
4 ໂຕ: 2293
3 ໂຕ: 293
2 ໂຕ: 93

ອອກຄັ້ງວັນທີ 20/03/2019
4 ໂຕ: 9138
3 ໂຕ: 138
2 ໂຕ: 38

ອອກຄັ້ງວັນທີ 13/03/2019
4 ໂຕ: 9180
3 ໂຕ: 180
2 ໂຕ: 80

ອອກຄັ້ງວັນທີ 06/03/2019
4 ໂຕ: 7722
3 ໂຕ: 722
2 ໂຕ: 22

ອອກຄັ້ງວັນທີ 27/02/2019
4 ໂຕ: 2777
3 ໂຕ: 777
2 ໂຕ: 77

ອອກຄັ້ງວັນທີ 20/02/2019
4 ໂຕ: 6965
3 ໂຕ: 965
2 ໂຕ: 65

ອອກຄັ້ງວັນທີ 13/02/2019
4 ໂຕ: 4182
3 ໂຕ: 182
2 ໂຕ: 82

ອອກຄັ້ງວັນທີ 06/02/2019
4 ໂຕ: 4343
3 ໂຕ: 343
2 ໂຕ: 43

ອອກຄັ້ງວັນທີ 30/01/2019
4 ໂຕ: 6006
3 ໂຕ: 006
2 ໂຕ: 06

ອອກຄັ້ງວັນທີ 23/01/2019
4 ໂຕ: 9204
3 ໂຕ: 204
2 ໂຕ: 04

ອອກຄັ້ງວັນທີ 16/01/2019
4 ໂຕ: 9967
3 ໂຕ: 967
2 ໂຕ: 67

ອອກຄັ້ງວັນທີ 09/01/2019
4 ໂຕ: 9132
3 ໂຕ: 132
2 ໂຕ: 32

ອອກຄັ້ງວັນທີ 02/01/2019
4 ໂຕ: 4022
3 ໂຕ: 022
2 ໂຕ: 22