ຜົນອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ

ຄັ້ງວັນ03/12/2021

ເລກ 6 ໂຕ

940616

ເລກ 5 ໂຕ

40616

ເລກ 4 ໂຕ

0616

ເລກ 3 ໂຕ

616

ເລກ 2 ໂຕ

16

ເລກ 1 ໂຕ

6

 

ຄັ້ງວັນ01/12/2021

ເລກ 6 ໂຕ

926355

ເລກ 5 ໂຕ

26355

ເລກ 4 ໂຕ

6355

ເລກ 3 ໂຕ

355

ເລກ 2 ໂຕ

55

ເລກ 1 ໂຕ

5

 

ຄັ້ງວັນ29/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

671400

ເລກ 5 ໂຕ

71400

ເລກ 4 ໂຕ

1400

ເລກ 3 ໂຕ

400

ເລກ 2 ໂຕ

00

ເລກ 1 ໂຕ

0

 

ຄັ້ງວັນ26/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

026874

ເລກ 5 ໂຕ

26874

ເລກ 4 ໂຕ

6874

ເລກ 3 ໂຕ

874

ເລກ 2 ໂຕ

74

ເລກ 1 ໂຕ

4

 

ຄັ້ງວັນ24/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

642801

ເລກ 5 ໂຕ

42801

ເລກ 4 ໂຕ

2801

ເລກ 3 ໂຕ

801

ເລກ 2 ໂຕ

01

ເລກ 1 ໂຕ

1

 

ຄັ້ງວັນ22/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

372915

ເລກ 5 ໂຕ

72915

ເລກ 4 ໂຕ

2915

ເລກ 3 ໂຕ

915

ເລກ 2 ໂຕ

15

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ19/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

233518

ເລກ 5 ໂຕ

33518

ເລກ 4 ໂຕ

3518

ເລກ 3 ໂຕ

518

ເລກ 2 ໂຕ

18

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ17/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

440125

ເລກ 5 ໂຕ

40125

ເລກ 4 ໂຕ

0125

ເລກ 3 ໂຕ

125

ເລກ 2 ໂຕ

25

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ15/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

841252

ເລກ 5 ໂຕ

41252

ເລກ 4 ໂຕ

1252

ເລກ 3 ໂຕ

252

ເລກ 2 ໂຕ

52

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ12/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

425153

ເລກ 5 ໂຕ

25153

ເລກ 4 ໂຕ

5153

ເລກ 3 ໂຕ

153

ເລກ 2 ໂຕ

53

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ10/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

844556

ເລກ 5 ໂຕ

44556

ເລກ 4 ໂຕ

4556

ເລກ 3 ໂຕ

556

ເລກ 2 ໂຕ

56

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ08/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

061058

ເລກ 5 ໂຕ

61058

ເລກ 4 ໂຕ

1058

ເລກ 3 ໂຕ

058

ເລກ 2 ໂຕ

58

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ05/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

299068

ເລກ 5 ໂຕ

99068

ເລກ 4 ໂຕ

9068

ເລກ 3 ໂຕ

068

ເລກ 2 ໂຕ

68

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ03/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

679659

ເລກ 5 ໂຕ

79659

ເລກ 4 ໂຕ

9659

ເລກ 3 ໂຕ

659

ເລກ 2 ໂຕ

59

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ01/11/2021

ເລກ 6 ໂຕ

431851

ເລກ 5 ໂຕ

31851

ເລກ 4 ໂຕ

1851

ເລກ 3 ໂຕ

851

ເລກ 2 ໂຕ

51

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ29/10/2021

ເລກ 6 ໂຕ

914605

ເລກ 5 ໂຕ

14605

ເລກ 4 ໂຕ

4605

ເລກ 3 ໂຕ

605

ເລກ 2 ໂຕ

05

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ27/10/2021

ເລກ 6 ໂຕ

300987

ເລກ 5 ໂຕ

00987

ເລກ 4 ໂຕ

0987

ເລກ 3 ໂຕ

987

ເລກ 2 ໂຕ

87

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ25/10/2021

ເລກ 6 ໂຕ

617694

ເລກ 5 ໂຕ

17694

ເລກ 4 ໂຕ

7694

ເລກ 3 ໂຕ

694

ເລກ 2 ໂຕ

94

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ22/10/2021

ເລກ 6 ໂຕ

871715

ເລກ 5 ໂຕ

71715

ເລກ 4 ໂຕ

1715

ເລກ 3 ໂຕ

715

ເລກ 2 ໂຕ

15

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ20/10/2021

ເລກ 6 ໂຕ

653513

ເລກ 5 ໂຕ

53513

ເລກ 4 ໂຕ

3513

ເລກ 3 ໂຕ

513

ເລກ 2 ໂຕ

13

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ18/10/2021

ເລກ 6 ໂຕ

108866

ເລກ 5 ໂຕ

08866

ເລກ 4 ໂຕ

8866

ເລກ 3 ໂຕ

866

ເລກ 2 ໂຕ

66

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ14/10/2021

ເລກ 6 ໂຕ

749614

ເລກ 5 ໂຕ

49614

ເລກ 4 ໂຕ

9614

ເລກ 3 ໂຕ

614

ເລກ 2 ໂຕ

14

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ11/10/2021

ເລກ 6 ໂຕ

695339

ເລກ 5 ໂຕ

95339

ເລກ 4 ໂຕ

5339

ເລກ 3 ໂຕ

339

ເລກ 2 ໂຕ

39

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ07/10/2021

ເລກ 6 ໂຕ

212850

ເລກ 5 ໂຕ

12850

ເລກ 4 ໂຕ

2850

ເລກ 3 ໂຕ

850

ເລກ 2 ໂຕ

50

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ04/10/2021

ເລກ 6 ໂຕ

733822

ເລກ 5 ໂຕ

33822

ເລກ 4 ໂຕ

3822

ເລກ 3 ໂຕ

822

ເລກ 2 ໂຕ

22

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ30/09/2021

ເລກ 6 ໂຕ

460107

ເລກ 5 ໂຕ

60107

ເລກ 4 ໂຕ

0107

ເລກ 3 ໂຕ

107

ເລກ 2 ໂຕ

07

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ27/09/2021

ເລກ 6 ໂຕ

748936

ເລກ 5 ໂຕ

48936

ເລກ 4 ໂຕ

8936

ເລກ 3 ໂຕ

936

ເລກ 2 ໂຕ

36

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ23/09/2021

ເລກ 6 ໂຕ

029415

ເລກ 5 ໂຕ

29415

ເລກ 4 ໂຕ

9415

ເລກ 3 ໂຕ

415

ເລກ 2 ໂຕ

15

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ20/09/2021

ເລກ 6 ໂຕ

557816

ເລກ 5 ໂຕ

57816

ເລກ 4 ໂຕ

7816

ເລກ 3 ໂຕ

816

ເລກ 2 ໂຕ

16

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ16/09/2021

ເລກ 6 ໂຕ

178216

ເລກ 5 ໂຕ

78216

ເລກ 4 ໂຕ

8216

ເລກ 3 ໂຕ

216

ເລກ 2 ໂຕ

16

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ13/09/2021

ເລກ 6 ໂຕ

517809

ເລກ 5 ໂຕ

17809

ເລກ 4 ໂຕ

7809

ເລກ 3 ໂຕ

809

ເລກ 2 ໂຕ

09

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ09/09/2021

ເລກ 6 ໂຕ

217379

ເລກ 5 ໂຕ

17379

ເລກ 4 ໂຕ

7379

ເລກ 3 ໂຕ

379

ເລກ 2 ໂຕ

79

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ06/09/2021

ເລກ 6 ໂຕ

278102

ເລກ 5 ໂຕ

78102

ເລກ 4 ໂຕ

8102

ເລກ 3 ໂຕ

102

ເລກ 2 ໂຕ

02

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ02/09/2021

ເລກ 6 ໂຕ

131734

ເລກ 5 ໂຕ

31734

ເລກ 4 ໂຕ

1734

ເລກ 3 ໂຕ

734

ເລກ 2 ໂຕ

34

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ30/08/2021

ເລກ 6 ໂຕ

917261

ເລກ 5 ໂຕ

17261

ເລກ 4 ໂຕ

7261

ເລກ 3 ໂຕ

261

ເລກ 2 ໂຕ

61

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ26/08/2021

ເລກ 6 ໂຕ

996138

ເລກ 5 ໂຕ

96138

ເລກ 4 ໂຕ

6138

ເລກ 3 ໂຕ

138

ເລກ 2 ໂຕ

38

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ23/08/2021

ເລກ 6 ໂຕ

051025

ເລກ 5 ໂຕ

51025

ເລກ 4 ໂຕ

1025

ເລກ 3 ໂຕ

025

ເລກ 2 ໂຕ

25

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ19/08/2021

ເລກ 6 ໂຕ

324630

ເລກ 5 ໂຕ

24630

ເລກ 4 ໂຕ

4630

ເລກ 3 ໂຕ

630

ເລກ 2 ໂຕ

30

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ16/08/2021

ເລກ 6 ໂຕ

029575

ເລກ 5 ໂຕ

29575

ເລກ 4 ໂຕ

9575

ເລກ 3 ໂຕ

575

ເລກ 2 ໂຕ

75

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ12/08/2021

ເລກ 6 ໂຕ

004149

ເລກ 5 ໂຕ

04149

ເລກ 4 ໂຕ

4149

ເລກ 3 ໂຕ

149

ເລກ 2 ໂຕ

49

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ09/08/2021

ເລກ 6 ໂຕ

236053

ເລກ 5 ໂຕ

36053

ເລກ 4 ໂຕ

6053

ເລກ 3 ໂຕ

053

ເລກ 2 ໂຕ

53

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ05/08/2021

ເລກ 6 ໂຕ

826654

ເລກ 5 ໂຕ

26654

ເລກ 4 ໂຕ

6654

ເລກ 3 ໂຕ

654

ເລກ 2 ໂຕ

54

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ02/08/2021

ເລກ 6 ໂຕ

259569

ເລກ 5 ໂຕ

59569

ເລກ 4 ໂຕ

9569

ເລກ 3 ໂຕ

569

ເລກ 2 ໂຕ

69

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ29/07/2021

ເລກ 6 ໂຕ

423569

ເລກ 5 ໂຕ

23569

ເລກ 4 ໂຕ

3569

ເລກ 3 ໂຕ

569

ເລກ 2 ໂຕ

69

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ26/07/2021

ເລກ 6 ໂຕ

177509

ເລກ 5 ໂຕ

77509

ເລກ 4 ໂຕ

7509

ເລກ 3 ໂຕ

509

ເລກ 2 ໂຕ

09

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 22/07/2021

ເລກ 6 ໂຕ

619164

ເລກ 5 ໂຕ

19164

ເລກ 4 ໂຕ

9164

ເລກ 3 ໂຕ

164

ເລກ 2 ໂຕ

64

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 19/07/2021

ເລກ 6 ໂຕ

300773

ເລກ 5 ໂຕ

00773

ເລກ 4 ໂຕ

0773

ເລກ 3 ໂຕ

773

ເລກ 2 ໂຕ

73

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 15/07/2021

ເລກ 6 ໂຕ

316103

ເລກ 5 ໂຕ

16103

ເລກ 4 ໂຕ

6103

ເລກ 3 ໂຕ

103

ເລກ 2 ໂຕ

03

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 12/07/2021

ເລກ 6 ໂຕ

989114

ເລກ 5 ໂຕ

89114

ເລກ 4 ໂຕ

9114

ເລກ 3 ໂຕ

114

ເລກ 2 ໂຕ

14

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 08/07/2021

ເລກ 6 ໂຕ

229297

ເລກ 5 ໂຕ

29297

ເລກ 4 ໂຕ

9297

ເລກ 3 ໂຕ

297

ເລກ 2 ໂຕ

97

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 05/07/2021

ເລກ 6 ໂຕ

379333

ເລກ 5 ໂຕ

79333

ເລກ 4 ໂຕ

9333

ເລກ 3 ໂຕ

333

ເລກ 2 ໂຕ

33

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 01/07/2021

ເລກ 6 ໂຕ

062472

ເລກ 5 ໂຕ

62472

ເລກ 4 ໂຕ

2472

ເລກ 3 ໂຕ

472

ເລກ 2 ໂຕ

72

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 28/06/2021

ເລກ 6 ໂຕ

800118

ເລກ 5 ໂຕ

00118

ເລກ 4 ໂຕ

0118

ເລກ 3 ໂຕ

118

ເລກ 2 ໂຕ

18

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 24/06/2021

ເລກ 6 ໂຕ

155721

ເລກ 5 ໂຕ

55721

ເລກ 4 ໂຕ

5721

ເລກ 3 ໂຕ

721

ເລກ 2 ໂຕ

21

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 21/06/2021

ເລກ 6 ໂຕ

108341

ເລກ 5 ໂຕ

08341

ເລກ 4 ໂຕ

8341

ເລກ 3 ໂຕ

341

ເລກ 2 ໂຕ

41

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 17/06/2021

ເລກ 6 ໂຕ

550513

ເລກ 5 ໂຕ

50513

ເລກ 4 ໂຕ

0513

ເລກ 3 ໂຕ

513

ເລກ 2 ໂຕ

13

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 14/06/2021

ເລກ 6 ໂຕ

935426

ເລກ 5 ໂຕ

35426

ເລກ 4 ໂຕ

5426

ເລກ 3 ໂຕ

426

ເລກ 2 ໂຕ

26

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 10/06/2021

ເລກ 6 ໂຕ

211212

ເລກ 5 ໂຕ

11212

ເລກ 4 ໂຕ

1212

ເລກ 3 ໂຕ

212

ເລກ 2 ໂຕ

12

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 07/06/2021

ເລກ 6 ໂຕ

979057

ເລກ 5 ໂຕ

79057

ເລກ 4 ໂຕ

9057

ເລກ 3 ໂຕ

057

ເລກ 2 ໂຕ

57

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 03/06/2021

ເລກ 6 ໂຕ

506744

ເລກ 5 ໂຕ

06744

ເລກ 4 ໂຕ

6744

ເລກ 3 ໂຕ

744

ເລກ 2 ໂຕ

44

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 27/05/2021

ເລກ 6 ໂຕ

989899

ເລກ 5 ໂຕ

89899

ເລກ 4 ໂຕ

9899

ເລກ 3 ໂຕ

899

ເລກ 2 ໂຕ

99

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 24/05/2021

ເລກ 6 ໂຕ

630604

ເລກ 5 ໂຕ

30604

ເລກ 4 ໂຕ

0604

ເລກ 3 ໂຕ

604

ເລກ 2 ໂຕ

04

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 20/05/2021

ເລກ 6 ໂຕ

039161

ເລກ 5 ໂຕ

39161

ເລກ 4 ໂຕ

9161

ເລກ 3 ໂຕ

161

ເລກ 2 ໂຕ

61

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 17/05/2021

ເລກ 6 ໂຕ

285470

ເລກ 5 ໂຕ

85470

ເລກ 4 ໂຕ

5470

ເລກ 3 ໂຕ

470

ເລກ 2 ໂຕ

70

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 13/05/2021

ເລກ 6 ໂຕ

058839

ເລກ 5 ໂຕ

58839

ເລກ 4 ໂຕ

8839

ເລກ 3 ໂຕ

839

ເລກ 2 ໂຕ

39

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 10/05/2021

ເລກ 6 ໂຕ

228704

ເລກ 5 ໂຕ

28704

ເລກ 4 ໂຕ

8704

ເລກ 3 ໂຕ

704

ເລກ 2 ໂຕ

04

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 06/05/2021

ເລກ 6 ໂຕ

272003

ເລກ 5 ໂຕ

72003

ເລກ 4 ໂຕ

2003

ເລກ 3 ໂຕ

003

ເລກ 2 ໂຕ

03

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 04/05/2021

ເລກ 6 ໂຕ

574953

ເລກ 5 ໂຕ

74953

ເລກ 4 ໂຕ

4953

ເລກ 3 ໂຕ

953

ເລກ 2 ໂຕ

53

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 29/04/2021

ເລກ 6 ໂຕ

767295

ເລກ 5 ໂຕ

67295

ເລກ 4 ໂຕ

7295

ເລກ 3 ໂຕ

295

ເລກ 2 ໂຕ

95

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 26/04/2021

ເລກ 6 ໂຕ

554018

ເລກ 5 ໂຕ

54018

ເລກ 4 ໂຕ

9402

ເລກ 3 ໂຕ

018

ເລກ 2 ໂຕ

18

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 22/04/2021

ເລກ 6 ໂຕ

199402

ເລກ 5 ໂຕ

99402

ເລກ 4 ໂຕ

9402

ເລກ 3 ໂຕ

402

ເລກ 2 ໂຕ

02

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 19/04/2021

ເລກ 6 ໂຕ

533231

ເລກ 5 ໂຕ

33231

ເລກ 4 ໂຕ

3231

ເລກ 3 ໂຕ

231

ເລກ 2 ໂຕ

31

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 08/04/2021

ເລກ 6 ໂຕ

211793

ເລກ 5 ໂຕ

11793

ເລກ 4 ໂຕ

1793

ເລກ 3 ໂຕ

793

ເລກ 2 ໂຕ

93

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 05/04/2021

ເລກ 6 ໂຕ

736657

ເລກ 5 ໂຕ

36657

ເລກ 4 ໂຕ

6657

ເລກ 3 ໂຕ

657

ເລກ 2 ໂຕ

57

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 01/04/2021

ເລກ 6 ໂຕ

097182

ເລກ 5 ໂຕ

97182

ເລກ 4 ໂຕ

7182

ເລກ 3 ໂຕ

182

ເລກ 2 ໂຕ

82

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 29/03/2021

ເລກ 6 ໂຕ

551194

ເລກ 5 ໂຕ

51194

ເລກ 4 ໂຕ

1194

ເລກ 3 ໂຕ

194

ເລກ 2 ໂຕ

94

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 25/03/2021

ເລກ 6 ໂຕ

501115

ເລກ 5 ໂຕ

01115

ເລກ 4 ໂຕ

1115

ເລກ 3 ໂຕ

115

ເລກ 2 ໂຕ

15

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 22/03/2021

ເລກ 6 ໂຕ

897319

ເລກ 5 ໂຕ

97319

ເລກ 4 ໂຕ

7319

ເລກ 3 ໂຕ

319

ເລກ 2 ໂຕ

19

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 18/03/2021

ເລກ 6 ໂຕ

676672

ເລກ 5 ໂຕ

76672

ເລກ 4 ໂຕ

6672

ເລກ 3 ໂຕ

672

ເລກ 2 ໂຕ

72

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 15/03/2021

ເລກ 6 ໂຕ

287377

ເລກ 5 ໂຕ

87377

ເລກ 4 ໂຕ

7377

ເລກ 3 ໂຕ

377

ເລກ 2 ໂຕ

77

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 11/03/2021

ເລກ 6 ໂຕ

612811

ເລກ 5 ໂຕ

12811

ເລກ 4 ໂຕ

2811

ເລກ 3 ໂຕ

811

ເລກ 2 ໂຕ

11

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 09/03/2021

ເລກ 6 ໂຕ

639251

ເລກ 5 ໂຕ

39251

ເລກ 4 ໂຕ

9251

ເລກ 3 ໂຕ

251

ເລກ 2 ໂຕ

51

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 04/03/2021

ເລກ 6 ໂຕ

947185

ເລກ 5 ໂຕ

47185

ເລກ 4 ໂຕ

7185

ເລກ 3 ໂຕ

185

ເລກ 2 ໂຕ

85

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 01/03/2021

ເລກ 6 ໂຕ

899887

ເລກ 5 ໂຕ

99887

ເລກ 4 ໂຕ

9887

ເລກ 3 ໂຕ

887

ເລກ 2 ໂຕ

87

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 25/02/2021

ເລກ 6 ໂຕ

721791

ເລກ 5 ໂຕ

21791

ເລກ 4 ໂຕ

1791

ເລກ 3 ໂຕ

791

ເລກ 2 ໂຕ

91

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 22/02/2021

ເລກ 6 ໂຕ

853175

ເລກ 5 ໂຕ

53175

ເລກ 4 ໂຕ

3175

ເລກ 3 ໂຕ

175

ເລກ 2 ໂຕ

75

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 18/02/2021

ເລກ 6 ໂຕ

896608

ເລກ 5 ໂຕ

96608

ເລກ 4 ໂຕ

6608

ເລກ 3 ໂຕ

608

ເລກ 2 ໂຕ

08

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 15/02/2021

ເລກ 6 ໂຕ

060917

ເລກ 5 ໂຕ

60917

ເລກ 4 ໂຕ

0917

ເລກ 3 ໂຕ

4018

ເລກ 2 ໂຕ

17

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 11/02/2021

ເລກ 6 ໂຕ

496385

ເລກ 5 ໂຕ

96385

ເລກ 4 ໂຕ

6385

ເລກ 3 ໂຕ

385

ເລກ 2 ໂຕ

85

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 08/02/2021

ເລກ 6 ໂຕ

964310

ເລກ 5 ໂຕ

64310

ເລກ 4 ໂຕ

4310

ເລກ 3 ໂຕ

310

ເລກ 2 ໂຕ

10

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 04/02/2021

ເລກ 6 ໂຕ

547678

ເລກ 5 ໂຕ

47678

ເລກ 4 ໂຕ

7678

ເລກ 3 ໂຕ

678

ເລກ 2 ໂຕ

78

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 01/02/2021

ເລກ 6 ໂຕ

642616

ເລກ 5 ໂຕ

42616

ເລກ 4 ໂຕ

2616

ເລກ 3 ໂຕ

616

ເລກ 2 ໂຕ

16

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 28/01/2021

ເລກ 6 ໂຕ

815115

ເລກ 5 ໂຕ

15115

ເລກ 4 ໂຕ

5115

ເລກ 3 ໂຕ

115

ເລກ 2 ໂຕ

15

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 25/01/2021

ເລກ 6 ໂຕ

721695

ເລກ 5 ໂຕ

21695

ເລກ 4 ໂຕ

1695

ເລກ 3 ໂຕ

695

ເລກ 2 ໂຕ

95

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 21/01/2021

ເລກ 6 ໂຕ

280964

ເລກ 5 ໂຕ

80964

ເລກ 4 ໂຕ

0964

ເລກ 3 ໂຕ

964

ເລກ 2 ໂຕ

64

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 18/01/2021

ເລກ 5 ໂຕ

28777

ເລກ 4 ໂຕ

8777

ເລກ 3 ໂຕ

777

ເລກ 2 ໂຕ

77

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 14/01/2021

ເລກ 5 ໂຕ

35070

ເລກ 4 ໂຕ

5070

ເລກ 3 ໂຕ

070

ເລກ 2 ໂຕ

70

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 11/01/2021

ເລກ 5 ໂຕ

52210

ເລກ 4 ໂຕ

2210

ເລກ 3 ໂຕ

210

ເລກ 2 ໂຕ

10

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 07/01/2021

ເລກ 5 ໂຕ

35534

ເລກ 4 ໂຕ

5534

ເລກ 3 ໂຕ

534

ເລກ 2 ໂຕ

34

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 04/01/2021

ເລກ 5 ໂຕ

57784

ເລກ 4 ໂຕ

7784

ເລກ 3 ໂຕ

784

ເລກ 2 ໂຕ

84

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 30/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

24301

ເລກ 4 ໂຕ

4301

ເລກ 3 ໂຕ

301

ເລກ 2 ໂຕ

01

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 28/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

13880

ເລກ 4 ໂຕ

3880

ເລກ 3 ໂຕ

880

ເລກ 2 ໂຕ

80

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 24/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

02096

ເລກ 4 ໂຕ

2096

ເລກ 3 ໂຕ

096

ເລກ 2 ໂຕ

96

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 23/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

56216

ເລກ 4 ໂຕ

6216

ເລກ 3 ໂຕ

216

ເລກ 2 ໂຕ

16

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 21/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

20836

ເລກ 4 ໂຕ

0836

ເລກ 3 ໂຕ

836

ເລກ 2 ໂຕ

36

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 17/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

82997

ເລກ 4 ໂຕ

2997

ເລກ 3 ໂຕ

997

ເລກ 2 ໂຕ

97

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 14/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

68056

ເລກ 4 ໂຕ

8056

ເລກ 3 ໂຕ

056

ເລກ 2 ໂຕ

56

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 10/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

04464

ເລກ 4 ໂຕ

4464

ເລກ 3 ໂຕ

464

ເລກ 2 ໂຕ

64

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 07/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

84797

ເລກ 4 ໂຕ

4797

ເລກ 3 ໂຕ

797

ເລກ 2 ໂຕ

97

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 03/12/2020

ເລກ 5 ໂຕ

47823

ເລກ 4 ໂຕ

7823

ເລກ 3 ໂຕ

823

ເລກ 2 ໂຕ

23

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 30/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

97603

ເລກ 4 ໂຕ

7603

ເລກ 3 ໂຕ

603

ເລກ 2 ໂຕ

03

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 26/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

10911

ເລກ 4 ໂຕ

0911

ເລກ 3 ໂຕ

911

ເລກ 2 ໂຕ

11

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 23/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

80874

ເລກ 4 ໂຕ

0874

ເລກ 3 ໂຕ

874

ເລກ 2 ໂຕ

74

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 19/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

86923

ເລກ 4 ໂຕ

6923

ເລກ 3 ໂຕ

923

ເລກ 2 ໂຕ

23

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 18/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

60819

ເລກ 4 ໂຕ

0819

ເລກ 3 ໂຕ

819

ເລກ 2 ໂຕ

19

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 16/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

05453

ເລກ 4 ໂຕ

5453

ເລກ 3 ໂຕ

453

ເລກ 2 ໂຕ

53

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 12/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

46559

ເລກ 4 ໂຕ

6559

ເລກ 3 ໂຕ

559

ເລກ 2 ໂຕ

59

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 09/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

81541

ເລກ 4 ໂຕ

1541

ເລກ 3 ໂຕ

541

ເລກ 2 ໂຕ

41

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 05/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

02029

ເລກ 4 ໂຕ

2029

ເລກ 3 ໂຕ

029

ເລກ 2 ໂຕ

29

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 02/11/2020

ເລກ 5 ໂຕ

29535

ເລກ 4 ໂຕ

9535

ເລກ 3 ໂຕ

535

ເລກ 2 ໂຕ

35

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 29/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

65686

ເລກ 4 ໂຕ

5686

ເລກ 3 ໂຕ

686

ເລກ 2 ໂຕ

86

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 26/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

16341

ເລກ 4 ໂຕ

6341

ເລກ 3 ໂຕ

341

ເລກ 2 ໂຕ

41

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 22/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

79996

ເລກ 4 ໂຕ

9996

ເລກ 3 ໂຕ

996

ເລກ 2 ໂຕ

96

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 21/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

87207

ເລກ 4 ໂຕ

7207

ເລກ 3 ໂຕ

207

ເລກ 2 ໂຕ

07

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 19/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

93809

ເລກ 4 ໂຕ

3809

ເລກ 3 ໂຕ

809

ເລກ 2 ໂຕ

09

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 15/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

42268

ເລກ 4 ໂຕ

2268

ເລກ 3 ໂຕ

268

ເລກ 2 ໂຕ

68

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 12/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

81443

ເລກ 4 ໂຕ

1443

ເລກ 3 ໂຕ

443

ເລກ 2 ໂຕ

43

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 08/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

31786

ເລກ 4 ໂຕ

1786

ເລກ 3 ໂຕ

786

ເລກ 2 ໂຕ

86

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 05/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

43974

ເລກ 4 ໂຕ

3974

ເລກ 3 ໂຕ

849

ເລກ 2 ໂຕ

74

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 01/10/2020

ເລກ 5 ໂຕ

08849

ເລກ 4 ໂຕ

8849

ເລກ 3 ໂຕ

849

ເລກ 2 ໂຕ

49

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 28/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

43253

ເລກ 4 ໂຕ

3253

ເລກ 3 ໂຕ

253

ເລກ 2 ໂຕ

53

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 24/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

05062

ເລກ 4 ໂຕ

5062

ເລກ 3 ໂຕ

062

ເລກ 2 ໂຕ

62

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 23/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

60138

ເລກ 4 ໂຕ

0138

ເລກ 3 ໂຕ

138

ເລກ 2 ໂຕ

38

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 21/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

38413

ເລກ 4 ໂຕ

8413

ເລກ 3 ໂຕ

413

ເລກ 2 ໂຕ

13

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 17/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

21138

ເລກ 4 ໂຕ

1138

ເລກ 3 ໂຕ

138

ເລກ 2 ໂຕ

38

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 14/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

84537

ເລກ 4 ໂຕ

4537

ເລກ 3 ໂຕ

537

ເລກ 2 ໂຕ

37

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 10/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

64230

ເລກ 4 ໂຕ

4230

ເລກ 3 ໂຕ

230

ເລກ 2 ໂຕ

30

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 07/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

32085

ເລກ 4 ໂຕ

2085

ເລກ 3 ໂຕ

085

ເລກ 2 ໂຕ

85

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 03/09/2020

ເລກ 5 ໂຕ

80473

ເລກ 4 ໂຕ

73

ເລກ 3 ໂຕ

473

ເລກ 2 ໂຕ

73

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ31/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

13575

ເລກ 4 ໂຕ

3575

ເລກ 3 ໂຕ

575

ເລກ 2 ໂຕ

75

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ27/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

55912

ເລກ 4 ໂຕ

5912

ເລກ 3 ໂຕ

912

ເລກ 2 ໂຕ

12

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ24/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

77230

ເລກ 4 ໂຕ

7230

ເລກ 3 ໂຕ

230

ເລກ 2 ໂຕ

30

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ20/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

3086

ເລກ 4 ໂຕ

3086

ເລກ 3 ໂຕ

086

ເລກ 2 ໂຕ

86

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ19/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

82737

ເລກ 4 ໂຕ

2737

ເລກ 3 ໂຕ

737

ເລກ 2 ໂຕ

37

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ17/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

07707

ເລກ 4 ໂຕ

7707

ເລກ 3 ໂຕ

707

ເລກ 2 ໂຕ

07

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ13/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

786

ເລກ 4 ໂຕ

3172

ເລກ 3 ໂຕ

172

ເລກ 2 ໂຕ

72

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ10/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

29742

ເລກ 4 ໂຕ

9742

ເລກ 3 ໂຕ

742

ເລກ 2 ໂຕ

42

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ06/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

70138

ເລກ 4 ໂຕ

0138

ເລກ 3 ໂຕ

138

ເລກ 2 ໂຕ

38

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ03/08/2020

ເລກ 5 ໂຕ

86320

ເລກ 4 ໂຕ

6320

ເລກ 3 ໂຕ

320

ເລກ 2 ໂຕ

20

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ30/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

56606

ເລກ 4 ໂຕ

6606

ເລກ 3 ໂຕ

606

ເລກ 2 ໂຕ

06

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ27/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

96294

ເລກ 4 ໂຕ

6294

ເລກ 3 ໂຕ

294

ເລກ 2 ໂຕ

94

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ23/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

77674

ເລກ 4 ໂຕ

7674

ເລກ 3 ໂຕ

674

ເລກ 2 ໂຕ

74

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ22/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

77808

ເລກ 4 ໂຕ

7808

ເລກ 3 ໂຕ

808

ເລກ 2 ໂຕ

08

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ20/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

77438

ເລກ 4 ໂຕ

7438

ເລກ 3 ໂຕ

438

ເລກ 2 ໂຕ

38

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ16/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

10187

ເລກ 4 ໂຕ

0187

ເລກ 3 ໂຕ

187

ເລກ 2 ໂຕ

87

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ13/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

66543

ເລກ 4 ໂຕ

6543

ເລກ 3 ໂຕ

543

ເລກ 2 ໂຕ

43

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ09/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

89959

ເລກ 4 ໂຕ

9959

ເລກ 3 ໂຕ

959

ເລກ 2 ໂຕ

59

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ06/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

20095

ເລກ 4 ໂຕ

0095

ເລກ 3 ໂຕ

095

ເລກ 2 ໂຕ

95

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ02/07/2020

ເລກ 5 ໂຕ

13220

ເລກ 4 ໂຕ

3220

ເລກ 3 ໂຕ

220

ເລກ 2 ໂຕ

20

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ29/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

54413

ເລກ 4 ໂຕ

4413

ເລກ 3 ໂຕ

413

ເລກ 2 ໂຕ

13

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ25/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

99005

ເລກ 4 ໂຕ

9005

ເລກ 3 ໂຕ

005

ເລກ 2 ໂຕ

05

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ22/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

32795

ເລກ 4 ໂຕ

2795

ເລກ 3 ໂຕ

795

ເລກ 2 ໂຕ

95

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ18/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

59336

ເລກ 4 ໂຕ

9336

ເລກ 3 ໂຕ

336

ເລກ 2 ໂຕ

36

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ17/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

94516

ເລກ 4 ໂຕ

4516

ເລກ 3 ໂຕ

516

ເລກ 2 ໂຕ

16

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ15/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

91851

ເລກ 4 ໂຕ

1851

ເລກ 3 ໂຕ

851

ເລກ 2 ໂຕ

51

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ11/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

57623

ເລກ 4 ໂຕ

7623

ເລກ 3 ໂຕ

623

ເລກ 2 ໂຕ

23

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນທີ່08/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

90232

ເລກ 4 ໂຕ

0232

ເລກ 3 ໂຕ

232

ເລກ 2 ໂຕ

32

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນທີ່04/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

31617

ເລກ 4 ໂຕ

1617

ເລກ 3 ໂຕ

617

ເລກ 2 ໂຕ

17

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນທີ່01/06/2020

ເລກ 5 ໂຕ

31687

ເລກ 4 ໂຕ

1687

ເລກ 3 ໂຕ

687

ເລກ 2 ໂຕ

87

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນທີ່28/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

91367

ເລກ 4 ໂຕ

1367

ເລກ 3 ໂຕ

367

ເລກ 2 ໂຕ

67

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນທີ່25/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

15196

ເລກ 4 ໂຕ

5196

ເລກ 3 ໂຕ

196

ເລກ 2 ໂຕ

96

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນທີ່21/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

07550

ເລກ 4 ໂຕ

7550

ເລກ 3 ໂຕ

550

ເລກ 2 ໂຕ

50

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນທີ່20/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

46849

ເລກ 4 ໂຕ

6849

ເລກ 3 ໂຕ

849

ເລກ 2 ໂຕ

49

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນທີ່18/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

44073

ເລກ 4 ໂຕ

4073

ເລກ 3 ໂຕ

073

ເລກ 2 ໂຕ

73

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນທີ່14/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

67006

ເລກ 4 ໂຕ

7006

ເລກ 3 ໂຕ

006

ເລກ 2 ໂຕ

06

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນທີ່11/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

59968

ເລກ 4 ໂຕ

9968

ເລກ 3 ໂຕ

968

ເລກ 2 ໂຕ

68

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນທີ່07/05/2020

ເລກ 5 ໂຕ

13924

ເລກ 4 ໂຕ

3924

ເລກ 3 ໂຕ

924

ເລກ 2 ໂຕ

24

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນທີ່30/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

47683

ເລກ 4 ໂຕ

7683

ເລກ 3 ໂຕ

683

ເລກ 2 ໂຕ

83

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນທີ່26/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

07972

ເລກ 4 ໂຕ

7972

ເລກ 3 ໂຕ

972

ເລກ 2 ໂຕ

72

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນທີ່23/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

58038

ເລກ 4 ໂຕ

8038

ເລກ 3 ໂຕ

038

ເລກ 2 ໂຕ

8849

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນທີ່ 19/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

94212

ເລກ 4 ໂຕ

4212

ເລກ 3 ໂຕ

212

ເລກ 2 ໂຕ

12

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນທີ່ 16/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

78863

ເລກ 4 ໂຕ

8863

ເລກ 3 ໂຕ

863

ເລກ 2 ໂຕ

63

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນທີ່ 12/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

93672

ເລກ 4 ໂຕ

3672

ເລກ 3 ໂຕ

672

ເລກ 2 ໂຕ

72

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນທີ່ 09/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

18052

ເລກ 4 ໂຕ

8052

ເລກ 3 ໂຕ

052

ເລກ 2 ໂຕ

52

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນທີ່ 05/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

15279

ເລກ 4 ໂຕ

5279

ເລກ 3 ໂຕ

279

ເລກ 2 ໂຕ

79

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນທີ່ 02/03/2020

ເລກ 5 ໂຕ

05724

ເລກ 4 ໂຕ

5724

ເລກ 3 ໂຕ

724

ເລກ 2 ໂຕ

24

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນທີ່ 27/02/2020

ເລກ 5 ໂຕ

36380

ເລກ 4 ໂຕ

6380

ເລກ 3 ໂຕ

380

ເລກ 2 ໂຕ

80

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນທີ່ 24/02/2020

ເລກ 5 ໂຕ

683

ເລກ 4 ໂຕ

6520

ເລກ 3 ໂຕ

520

ເລກ 2 ໂຕ

20

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນທີ່ 20/02/2020

ເລກ 5 ໂຕ

06668

ເລກ 4 ໂຕ

6668

ເລກ 3 ໂຕ

668

ເລກ 2 ໂຕ

68

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນທີ່ 17/02/2020

ເລກ 5 ໂຕ

99562

ເລກ 4 ໂຕ

9562

ເລກ 3 ໂຕ

562

ເລກ 2 ໂຕ

62

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນທີ່ 13/02/2020

ເລກ 5 ໂຕ

67481

ເລກ 4 ໂຕ

7481

ເລກ 3 ໂຕ

481

ເລກ 2 ໂຕ

81

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນທີ່ 06/02/2020

ເລກ 5 ໂຕ

95284

ເລກ 4 ໂຕ

5284

ເລກ 3 ໂຕ

284

ເລກ 2 ໂຕ

84

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນທີ່ 03/02/2020

ເລກ 5 ໂຕ

45136

ເລກ 4 ໂຕ

5136

ເລກ 3 ໂຕ

136

ເລກ 2 ໂຕ

36

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນທີ່ 29/01/2020

ເລກ 5 ໂຕ

25936

ເລກ 4 ໂຕ

5936

ເລກ 3 ໂຕ

936

ເລກ 2 ໂຕ

36

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນທີ່ 22/01/2020

ເລກ 5 ໂຕ

02378

ເລກ 4 ໂຕ

2378

ເລກ 3 ໂຕ

378

ເລກ 2 ໂຕ

78

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນທີ່ 15/01/2020

ເລກ 5 ໂຕ

76459

ເລກ 4 ໂຕ

6459

ເລກ 3 ໂຕ

459

ເລກ 2 ໂຕ

59

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນທີ່ 08/01/2020

ເລກ 5 ໂຕ

20684

ເລກ 4 ໂຕ

0684

ເລກ 3 ໂຕ

684

ເລກ 2 ໂຕ

84

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນທີ່ 02/01/2020

ເລກ 5 ໂຕ

34371

ເລກ 4 ໂຕ

4371

ເລກ 3 ໂຕ

371

ເລກ 2 ໂຕ

71

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນທີ່ 25/12/2019

ເລກ 5 ໂຕ

69619

ເລກ 4 ໂຕ

9619

ເລກ 3 ໂຕ

619

ເລກ 2 ໂຕ

19

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນທີ່ 18/12/2019

ເລກ 5 ໂຕ

40151

ເລກ 4 ໂຕ

0151

ເລກ 3 ໂຕ

151

ເລກ 2 ໂຕ

51

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນທີ່ 11/12/2019

ເລກ 5 ໂຕ

49941

ເລກ 4 ໂຕ

9941

ເລກ 3 ໂຕ

941

ເລກ 2 ໂຕ

41

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນທີ່ 04/12/2019

ເລກ 5 ໂຕ

24959

ເລກ 4 ໂຕ

4959

ເລກ 3 ໂຕ

959

ເລກ 2 ໂຕ

59

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນທີ່ 27/11/2019

ເລກ 5 ໂຕ

60560

ເລກ 4 ໂຕ

0560

ເລກ 3 ໂຕ

560

ເລກ 2 ໂຕ

60

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນທີ່ 20/11/2019

ເລກ 5 ໂຕ

80880

ເລກ 4 ໂຕ

0880

ເລກ 3 ໂຕ

880

ເລກ 2 ໂຕ

80

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນທີ່ 13/11/2019

ເລກ 5 ໂຕ

18965

ເລກ 4 ໂຕ

8965

ເລກ 3 ໂຕ

965

ເລກ 2 ໂຕ

65

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນທີ່ 06/11/2019

ເລກ 5 ໂຕ

04125

ເລກ 4 ໂຕ

4125

ເລກ 3 ໂຕ

125

ເລກ 2 ໂຕ

25

ເລກ 1 ໂຕ

5