Category Archives: ສີ່ງມົງຄຸນ

ໄຫວ້ເຈົ້າທີ່ ເດືອນລະ 3ຄັ້ງ ຊີວິດບໍ່ຕິດຂັດ ທ່ານຈະມີໂຊກມີໄຊ

ມື້ນີ້ເຮົາມີບົດຄວາມກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອມາຝາກເພື່ອນໆ ການໄຫວ້ດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເປັນການໄຫວ້ເຈົ້າທີ່ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນໂຕບ້ານດັ່ງນັ້ນເຮົາຈື່ງຄວນໄຫວ້ທຸກໆ 3 ຫາ 6 ເດືອນຕໍ່ຄັ້ງ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ ເພື່ອເປັນການຂໍຂະມາ ໃນບາງຄັ້ງທີ່ເຮົາເຮັດຫຍັງລ່ວງເກີນໄປ ໂດຍສາມາດໄຫວ້ໄດ້ເອງທຸກເວລາສວຍຂອງວັນອັງຄານ ແລະ ວັນເສົາ ເພາະຖືເປັນວັນຮັບ ໂດຍຈັດກຽມອຸປະກອນການໄຫວ້ດັ່ງນີ້: ໝາກພູ 9 ຄຳ 2. ທຽນ 1 ຄູ່ ທູບ 5 ດອກ 3. ດອກດາວເຮືອງ 9 ດອກ 4. […]