ໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປລາວ ຍັງບໍ່ຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ

ອັດຕາການຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ວັນທີ່ 01 ພະຈິິກ 2021

ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ +685 ກໍລະນີ, ຕິດເຊື້ອລວມທັງໝົ້ດ 40,956 ກໍລະນີ, ປິ່ນປົວດີອອກໂຮງໝໍແມ່ນ 219 ກໍລະນີ ແລະ ເສຍຊີວິດເພີ່ມ 2 ກໍລະນີ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1 ກໍລະນີ) ແລະ (ແຂວງວຽງຈັນ 1 ກໍລະນີ)