3ປີເກີດ ມີໂຊກຫລາຍ ປະຕູຊັບເປີດ

ປີຂານ
ຊ່ວງນີ້ໄປຈະໝົດເຄາະໝົດໂສກ ຈະມີໂຊກລາບເຂົ້າມາຫາແທນ ສ່ວນດວງກໍ່ຈະດີຂື້ນທເງິນແລະຄວາມຮັກ ຈະໄດ້ຄູ່ທີ່ດີ ພົບເຈີຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນ ຜົນບຸນຈະປະຄອງ ໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມສຸກ
ປີກຸນ
ຈາກທີ່ບໍ່ມີເງີນເກັບເລີຍມາທັງຊີວິດ ເດືອນຊົນເດືອນຫາໄດ້ເທົ່າໃດກໍ່ບໍ່ພໍໃຊ້ ຈາກນີ້ໄປຈະຕ້ອງຂະດຸໝັ່ນທຳມາຫາກິນຢ່າງສຸຈະລິດ ແລ້ວໂຊກຊະຕາຈະເລີ່ມເຂົ້າຂ້າງ ຊ່ວຍນຳພາດວງໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ມີໂຊກລາບຈາກການສ່ຽງໂຊກຫລາຍຂື້ນ
ປີມະເສັງ
ຕ້ອງເປັນຄົນຕັ້ງໝັ້ນ ຂະຫຍັນຕັ້ງໃຈ ທຳມາຫາກິນຫລາຍຂື້ນ ແລະ ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດສຸຈະລິດ ຈະໄດ້ມີຮັບຊັບແບບບໍ່ຄາດຄິດ ຈະປົດໜີ້ສິນທີ່ຢູ່ຫລາຍພາຍໃນປີນີ້ໄດ້ແນ່ນອນ ສ່ວນດວງການເງິນໃນປີນີ້ຈະຄ້ອນຂ້າງສົດໃສ ເປັນຜົນດີ