ມາຮູ້ຈັກກັບ “Metaverse” ໂອກາດເຕີບໂຕມະຫາສານ ຂອງ Facebook

ສະບັບຫຍໍ້

  • ນັກລົງທຶນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບເປົ້າໝາຍ ຂອງ Mark Zuckerberg ທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນ Facebook ຈາກ Social Media Company ໄປສູ່ Metaverse Company.
  • Metaverse ເປັນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ VR (Virtual Reality) ກັບ AR (Augmented Reality) ໃຫ້ກາຍເປັນໂລກທີ່ຄ້າຍຄືຄວາມເປັນຈິງ.
  • Facebook ຕັ້ງເປົ້າຂາຍ Hardware ເອງ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍຂາຍ Headsets ດ້ວຍລາຄາຕໍ່າທີສຸດເພື່ອດຶງດູດຜູ້ຄົນໃຫ້ເຂົ້າສູ່ Metaverse ສ້າງລະບົບເສດຖະກິດດິຈິຕ້ອນຂະໜາດຍັກຂຶ້ນມາ, Facebook ແນມເຫັນໂອກາດສ້າງລາຍໄດ້ຈາກໂຄສະນາໃນໂລກທີ່ຄ້າຍຄືຄວາມຈິງ.
  • ການຈະເຮັດໃຫ້ Metaverse ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ແທ້ຕ້ອງໃຊ້ເວລາອີກຫຼາຍປີ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຄືເທັກໂນໂລຊີ ດ້ານ Hardware ທີ່ຈະປະສານໂລກຄວາມຈິງ ກັບ ໂລກທີ່ຄ້າຍຄືຄວາມຈິງເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

Facebook ເປີດເຜີຍຜົນປະກອບການໄຕມາດທີ່ 2 ຂອງ ປີ 2021 ລາຍໄດ້ເຕີບໂຕເຖິງ 56% ຊຶ່ງມາຈາກການໂຄສະນາເປັນຫຼັກ ນອກຈາກລາຍໄດ້ທີ່ເຕີບໂຕຫຼາຍທີ່ສຸດຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ແລ້ວ, ນັກລົງທຶຶນກໍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບການເປີດເຜີຍເປົ້າໝາຍ ຂອງ Mark Zuckerberg ທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນ Facebook ຈາກ Social Media Company ໄປສູ່ Metaverse Company.

ທີ່ມາ: CNBC.com

Metaverse ໂລກທີ່ຄ້າຍຄືຄວາມຈິງທີ່ເຮັດວຽກ ລະຫວ່າງລະບົບ VR ແລະ AR

ຄຳວ່າ Metaverse ຖືກເວົ້າເຖິງ 20 ຄັ້ງ ຕະຫຼອດການເປີດເຜີຍຜົນປະກອບການ ສ່ວນຄໍ່າວ່າ Advertising ຫຼື ການໂຄສະນາອັນເປັນລາຍໄດ້ຫຼັກ ຂອງ Facebook ຖືກເວົ້າເຖິງ 28 ຄັ້ງ ສະທ້ອນຄວາມສຳຄັນທີ່ Facebook ໃຫ້ກັບ Metaverse ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ .


ແລ້ວ Metaverse ຄືຫຍັງ? ເປັນຫຍັງ Facebook ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນເຖິງຂະໜາດເປັນເປົ້າໝາຍຂອງບໍລິສັດທີ່ມີມູນຄ່າເກີນ 1 ລ້ານລ້ານດອລລ້າ?


Metaverse ເປັນຄຳອະທິບາຍແນວຄິດອັນເປັນເປົ້າໝາຍ ຂອງ ລະບົບອິນເຕີເນັດທີ່ຈະພັດທະນາໄປສູ່ໂລກທີ່ຄ້າຍຄືຄວາມຈິງ
(Virtual World) ແນວຄິດນີ້ປາກົດຂຶ້ນຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 1992 ໃນນິຍາຍວິທະຍາສາດສຸດຄາດສິກທີ່ຊື່ Snow Crash ຂຽນໂດຍ Neal Stephenson ນັກຂຽນນິຍາຍ ຊາວອາເມລິກັນ.

ໃນປັດຈຸບັນ Metaverse ເປັນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ລະບົບ VR (Virtual Reality) ກັບ AR (Augmented Reality) ໃຫ້ກາຍເປັນໂລກທີ່ຄ້າຍຄືຄວາມຈິງ ໂດຍທີ່ມີອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງຊຶີ່ງໃນປັດຈຸບັນມີລະບົບ 5G ເປັນຕົວກາງເຊື່ອມລະຫວ່າງໂລກຄວາມຈິງກັບໂລກທີ່ຄ້າຍຄືຄວາມຈິງ.


ຍຸກໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຜູ້ຄົນໃນໂລກປ່ຽນໄປຊຶ່ງກາຍເປັນປັດໄຈກະຕຸ້ນໃຫ້ Metaverse ຍັບເຂົ້າມາໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ Metaverse ທີ່ສ້າງໂລກທີ່ຄ້າຍຄືຄວາມຈິງເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໄປຫຼິ້ນເກມ Call of duty ໄດ້ຄືເຂົ້າໄປຢູ່ໃນກາງສະໜາມຮົບ, ຈາກນັ້ນ ໄປຍ່າງຊື້ເສື້ອຜ້າ ແລະ ອາຫານໃຫ້ມາສົ່ງຮອດບ້ານ ຫຼື ໄປເບິ່ງຄອນເສີດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລຸ້ນວ່າບັດຈະໝົດ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດນັດໝູ່ໄປແລ່ນອອກກຳລັງກາຍຢູ່ທີ່ Center Park ທີ່ New York ແລະ ຫຼາຍໆບ່ອນໄດ້ ຄືກັບການໄດ້ໄປສຳພັດຕົວຈິງກັບສະຖານທີ່ນັ້ນແທ້ ບອກໄດ້ເລີຍວ່າ ເປັນສິ່ງທີ່ທຳລາຍຂໍ້ຈຳກັດທາງກາຍະພາບ ເປັນການສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໄດ້ອີກມະຫາສານ.

ທີ່ມາ: www.3rockar.com

ຈາກການເປີດເຜີຍຜົນປະກອບການ Facebook ສົ່ງສັນຍານເຕືອນວ່າລາຍໄດ້ຈາກການໂຄສະນາອາດເຕີບໂຕຊ້າລົງ ແລະ ກຳລັງປະສົບກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານການກຳກັບດູແລ, ດັ່ງນັ້ນ ໃນຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ Metaverse ສ້າງຂຶ້ນກໍຄືເຮັດໃຫ້ Facebook ແນມເຫັນໂອກາດສ້າງຄວາມເຕີບໂຕໄດ້ອີກມະຫາສານເຊັ່ນກັນ ແລະ ລ່າສຸດນີ້ Facebook ດຳເນີນການຕັ້ງທີມ Metaverse ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ VR Team ແລະ Reality Labs ໃນ Facebook ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ Metaverse Company ໃຫ້ເປັນຈິງ.

Mark Zuckerberg ເປີດເຜີຍວິໄສທັດການລົງທຶນ Metaverse ຂອງ Facebook ໄວ້ຢ່າງໜ້າສົນໃຈວ່າ Facebook ຈະຂາຍ Hardware ເອງ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍຂາຍ Headsets ດ້ວຍລາຄາຕ່ຳທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ດຶງດູດຜູ້ຄົນເຂົ້າມາສູ່ Metaverse ຊຶ່ງ Facebook ໄດ້ຊື້ກິດຈະການ Oculus VR ເຂົ້າມາເມື່ອປີ 2014 ເວົ້າໄດ້ວ່າກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານ Hardware ໄວ້ແລ້ວ ແຕ່ Facebook ຕ້ອງພັດທະນາ Headsets ໃຫ້ຄືກັບແວ່ນຕາປົກກະຕິໃຫ້ຫຼາຍກວ່າໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ເບິ່ງຄືກັບໝວກກັນນ໋ອກ.

ອີກເຫດຜົນທີ່ Facebook ຕ້ອງການຂາຍ Hardware ເອງນັ້ນ ເພາະບໍ່ຕ້ອງການຖືກຄວບຄຸມແບບທີ່ເປັນຄືທຸກມື້ນີ້ ເພາະແພັດຟອມທັງໝົດ ຂອງ ເຟສບຸກ ຖືກກຳນົດດ້ວຍກົດໃນ App store ຂອງ Apple ແລະ Google.


ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໂມເດລ ທຸລະກິດບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໃຫ້ການຂາຍ Hardware ເປັນແຫຼ່ງລາຍໄດ້ຫຼັກ, ການດຶງດູດຜູ້ຄົນຈຳນວນມະຫາສານໃຫ້ເຂົ້າມາໃນ Metaverse ຕ່າງຫາກ ຈະສ້າງລະບົບເສດຖະກິດດິຈິຕ້ອນຂະໜາດຍັກຂຶ້ນມາ ເພາະຈະມີທັງສະກຸນເງິນ, ພື້ນທີ່ຄ້າຂາຍ ແລະ ມີກົນໄກທາງເສດຖະກິດທີ່ຄ້າຍຄືກັບໂລກຄວາມຈິງ ແນ່ນອນວ່າ ເຟສບຸກ ແນມເຫັນໂອກາດສ້າງລາຍໄດ້ຈາກການໂຄສະນາໃນໂລກທີ່ຄ້າຍຄືຄວາມຈິງ ຫຼາຍໄປກວ່ານັ້ນທຸລະກິດ e-commerce ໃນໂລກທີ່່ຄ້າຍຄືຄວາມຈິງເປັນອີກໂອກາດທີ່ຈະເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ ເຟສບຸກ ດ້ວຍການແບ່ງຄ່າທຳນຽມຈາກທຸກລາຍການຊື້ຂາຍ.

ທ່ານລອງຄິດຫຼິ້ນໆເບິ່ງວ່າ ຖ້າການປະຊຸມ, ການຮຽນ, ການສອນ ໃນໂລກ ຂອງ Metaverse ຖ້າຫາກວ່າ Metaverse ເຮັດໄດ້ແທ້ ສາມາດເວົ້າໄດ້ເລີຍວ່າ ອານາຄົດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອອກໄປປະຊຸມຢູ່ຫ້ອງການ ຫຼື ຍາມວິກິດຍຸກໂຄວິດ-19 ອາດຈະສະດວກສະບາຍໃນການຮຽນການສອນ ຢາກໃຫ້ວິວການປະຊຸມສວຍງາມແບບໃດກໍສາມາດເລືອກໄດ້ຕາມໃຈຕ້ອງການ ແລະ ໃນການຮຽນການສອນ ຍັງສາມາດເຮັດກິດຈະກຳໄດ້ຫຼາຍໆຢ່າງໄປພ້ອມໆກັນ, ເຊິ່ງກໍເຊື່ອວ່າໜ້າຈະມີການນຳໄປປະຍຸກໃຊ້ໃນຫຼາຍໆອົງກອນ ຫຼັງຈາກທີ່ Metaverse ຖືກນຳມາໃຊ້ໄດ້ແທ້ກໍເປັນໄດ້.

Facebook ລົງທຶນກວ່າ 5,000 ລ້ານດອລລ້າ ຕໍ່ປີ ໄປກັບການພັດທະນາ Metaverse ຊຶ່ງເປັນຍຸກຕໍ່ໄປ ຕໍ່ຈາກ ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ມີບໍລິສັດເທັກໂນໂລຊີ ຍັກໃຫຍ່ອີກຫຼາຍແຫ່ງທີ່ສົນໃຈເທັກໂນໂລຊີນີ້ດ້ວຍເຊັ່ນ ບໍລິສັດ Apple, Google, Microsoft ແລະ Amazon ລວມໄປເຖິງບໍລິສັດເທັກໂນໂລຊີຈາກປະເທດຈີນທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງ, ນອກຈາກນີ້ Epic games ຜູ້ພັດທະນາເກມ Fortnite Battle Royale ປະກາດວ່າໄດ້ລະດົມທຶນ 1,000 ລ້ານດອລລ້າ ເຂົ້າຊ່ວຍໃນການພັດທະນາໂປເຈັກ Metaverse ເປັນເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວ.


ດ້ານໂລກ Crypto ກໍມີການພັດທະນາໂລກທີ່ຄ້າຍຄືຄວາມຈິງຂຶ້ນມາຊື່ວ່າ Decentraland ຊຶ່ງເຮັດວຽກເທິງ Ethereum Blockchian ເປີດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊື້ຂາຍທີ່ດິນ, ເສື້ອຜ້າ, ສ້າງຄອນເສີດ ຫຼື ສະແດງງານສິນລະປະ ໂດຍສິນຊັບພາຍໃນ Decentraland ທັງໝົດຈະເປັນ NFTs ຄືມີຄວາມສະເພາະໂຕ ບໍ່ມີໃຜສາມາດຮຽນແບບໄດ້ ແລະ ມີຫຼຽນ MANA ເປັນສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ເພື່ອຊື້ຂາຍສິນຊັບຂອງແພັດຟອມ Decentraland.

Metaverse ຄວາມຝັນທີ່ຫ່າງໄກ


ເຖິງຈະເລີ່ມມີ Metaverse ເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າຍັງຫ່າງໄກຈາກການເປັນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນທຳມະດາຫຼາຍ ຊຶ່ງເປັນປົກກະຕິ ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຊີ ຈະໃຊ້ແນວຄິດທາງສຸດລ້ຳທີ່ເປັນໄປໄດ້ຍາກໃຫ້ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງບໍລິສັດເຊັ່ນ AI ແລະ Metaverse ກໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍ (ທີ່ຍັງຫ່າງໄກຄວາມເປັນຈິງ) ເຊັ່ນກັນ

ຫາກເປັນໄປຕາມແຜນທັງໝົດ ການຈະເຮັດໃຫ້ Metaverse ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ແທ້ຄົງຕ້ອງບອກວ່າຍັງຕ້ອງໃຊ້ເວລາອີກຫຼາຍປີ ແລະ ຄວາມສ່ຽງກໍຄືການພັດທະນາເທັກໂນໂລຊິີດ້ານ Hardware ທີ່ປະສານໂລກຄວາມຈິງ ກັບ ໂລກທີ່ຄ້າຍຄືຄວາມຈິງໃຫ້ໄດ້ລົງໂຕ ແລະ ໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ງ່າຍດາຍ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄອເດຍ ຂອງ Metaverse ອາດຈະເບິ່ງຫ່າງໄກຈາກຊີວິດປະຈຳວັນ ແຕ່ທ່ານລອງຄິດເບິ່ງວ່າ iPhone ທີ່ທຸກມື້ນີ້ເຮັດໄດ້ທຸກສິ່ງຢ່າງ ທັັ້ງເຂົ້າສູ່ໂລກໂຊຊຽວ ສົ່ງຂໍ້ມູນ ເຮັດທຸລະກຳການເງິນ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງໂລກ Crypto ຫາກໍກຳເນີດຂຶ້ນເມື່ອ 10 ກວ່າປີທີ່ແລ້ວ, ດັ່ງນັ້ນ Metaverse ກໍມີໂອກາດເຮັດໄດ້ຄືກັນກັບທີ່ iPhone ປະສົບຄວາມສຳເລັດມາແລ້ວ ແລະ ຈະເປັນການເປີດລະບົບເສດຖະກິດໃນໂລກທີ່ຄ້າຍຄືຄວາມເປັນຈິງທີ່ເຕີບໂຕໄດ້ອີກມະຫາສານ.


ມາລຸ້ນ Metaverse Company ນຳກັນ

ທີ່ມາ: https://www.moneybuffalo.in.th/business/what-is-metaverse