ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 1,062 ກໍລະນີິ ທົ່ວປະເທດ

ໃນວັນທີ່ 03 ພະຈິກ 2021, ທົ່ວປະເທດລາວເຮົາ ມີປະຊາຊົນຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 1,062 ກໍລະນີ ເປັນຍອດຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອທີ່ຫຼາຍພໍສົມຄວນຖ້າທຽບໃສ່ໃນມື້ທີ່ຜ່ານໆມາ,​ ເປັນຍອດທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍ ແລະ ເສຍຊີວິດເພີ່ມອີກ 3 ກໍລະນີ.