ຄວາມຝັນກ່ຽວກັບພະຍານາກ

ຝັນເຫັນພະຍານາກສີທອງຄຳ
ຝັນເຫັນພະຍານາກສີທອງຄຳ ທຳນາຍວ່າຜູ້ທີ່ຍັງໂສດມີໂອກາດຈະໄດ້ພົບເຈີຄົນເຂົ້າມາສົນໃຈເປັນພິເສດ ແຕ່ສ່ວນໂຕແລ້ວເຈົ້າບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະມີໃຜໃນຊ່ວງນີ້ສ່ວນຄົນມີຄູ່ແລ້ວມີໂອກາດຕ້ອງຫ່າງເຫີນ ຫລືຂັດແຍ້ງກັນໃນເລື້ອງຂອງເງິນຄຳສີ່ງທີ່ຕ້ອງລະວັງເປັນເລື້ອງຂອງອຸປະຕິເຫດທີ່ຈະເກີດຂື້ນກັບຄົນທີ່ທ່ານຮັກລວມເຖິງປັນຫາສຸຂະພາບອີກດ້ວຍ
ເລກເດັດສ່ຽງໂຊກ 92. 69. 63. 679. 52. 691
ຝັນເຫັນພະຍານາກ 7 ສຽນ
ຝັນເຫັນພະຍານາກ 7 ສຽນທຳນາຍວ່າມີໂອກາດໄດ້ພົບເຈີມິດຕະພາບຈາກທາງໄກ ຫລືຊາວຕ່າງຊາດ ດວງສ່ຽງໂຊກໃນຊ່ວງນີ້ບໍ່ມີຫລາຍແຕ່ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ການງານສາມາດເຕີບໃຫ່ຍໄປໄດ້ເລື້ອຍໆ ສີ່ງທີ່ຕ້ອງລະວັງໃນຊ່ວງນີ້ຄືຄຳເວົ້າທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຂົ້າໃຈຜິດໄດ້ ດ້ານຄວາມຮັກໃນຊ່ວງນີ້ສົດໃສບໍ່ມີປັນຫາຫລືຫຍຸ້ງຍາກ
ເລກເດັດສ່ຽງໂຊກ 93. 95. 69. 359. 369. 965
ຝັນເຫັນພະຍານາກຫຼີ້ນນ້ຳ
ມີປັນຫາທີ່ຜູ້ອື່ນເຮັດໄວ້ໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຄອຍແກ້ໄຂຫາກຜູ້ຝັນມີລູກນ້ອງໃນການເຮັດວຽກເປັນຊ່ວງທີ່ຕ້ອງປະຄັບປະຄອງການເຮັດວຽກຂອງລູກນ້ອງໃຫ້ດີລະວັງເພດຄົງຂ້າມນຳພາຄວາມເດືອດຮ້ອນມາໃຫ້ ລະມັດລະວັງອຸປະຕິເຫດຈາກການເຮັດວຽກດ້ານສຸຂະພາບໃຫ້ລະມັດລະວັງເປັນພິເສດອາດມີອາການເຈັບປ່ວຍຈາກໂລກກະເພາະ
ເລກເດັດສ່ຽງໂຊກ 29. 38. 47. 608. 830. 435
ຝັນເຫັນພະຍານາກສີດຳ
ຝັນເຫັນພະຍານາກສີດຳທຳນາຍວ່າດ້ານການງານກຳລັງຈະປ່ຽນແປງໃນທາງທີ່ດີຂື້ນມີໂອກາດໄດ້ເເລື່ອນຊັ້ນຕຳແໜ່ງ ແຕ່ຫາກຜູ້ຝັນກຳລັງເບີ່ງຫາວຽກງານເຮັດໃຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກຜູ້ໃຫ່ຍຫລືມິດສະຫາຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງດີຜູ້ທີ່ມີທຸລະກິດສ່ວນໂຕເປັນຊ່ວງເວລາຂອງກຳໄລເປັນກອບເປັນກຳແລະປະສົບຄວາມສຳເລັດ
ເລກເດັດສ່ຽງໂຊກ 12. 56. 06. 377. 779. 548
ຝັນເຫັນພະຍານາກເວົ້າໄດ້
ຝັນເຫັນພະຍານາກເວົ້າໄດ້ຫລືພະຍານາກກຳລັງເວົ້ານຳ ເປັນຊ່ວງທີ່ມີການຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍຫລາຍເປັນພິເສດແຕ່ຜູ້ຝັນກໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຮັບເງິນກ້ອນໃຫ່ຍ ແລະ ໂຊກລາບເຂົ້າມາໂດຍບັງເອີນ ແຕ່ສີ່ງທີ່ຕ້ອງລະວັງຄືອຸປະຕິເຫດຈາກສີ່ງຂອງມີຄົມຂອງຕົກຫລົ່ນ ດ້ານສຸຂະພາບລະວັງໂລກທີ່ເກີດຈາກການພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ
ເລກເດັດສ່ຽງໂຊກ 49. 97. 96. 535. 968. 819