ຂໍ້ມູນຄົນເສຍຊີວິດຈາກເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ການເສຍຊີວິດເພີ່ມໃໝ່ 6 ກໍລະນີ ທົ່ວປະເທດ

  1. ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 50 ປີ, ບ້ານ ພະທາວ, ເມືອງ ທຸລະຄົມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ

ພະຍາດປະຈຳຕົວບໍ່ມີ, ເປັນຄົນສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ

ບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

2. ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 56 ປີິ, ບ້ານລາດຊະວົງໄຊ, ນະຄອນໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (ນັບເປັນຄົນ ແຂວງ ວຽງຈັນ)

ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ: ເບົາຫວານ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ

ໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄົບ 2 ໂດສແລ້ວ

3. ເພດຍິງ, ອາຍຸ 70 ປີິ, ບ້ານໂພນໝີໃຕ້, ເມືອງ ວຽງຄຳ, ແຂວງ ວຽງຈັນ

ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ: ເປັນຫືດ ແລະ ພະຍາດປອດອຸດຕັນຊຳເຮື້ອ

ໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄົບ 2 ໂດສແລ້ວ

4. ເພດຍິງ, ອາຍຸ 38 ປີິ, ບ້ານດອນກອຍ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ: ເບົາຫວານ

ໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄົບ 2 ໂດສແລ້ວ

5. ເພດຍິງ, ອາຍຸ 56 ປີິ, ບ້ານໂພນເງິນ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

6. ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 86 ປີິ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ