ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບຄອບຄົວຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈາກເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ຄະນະສະເພາະກິດສູນກາງ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ໃນວັນທີ່ “23 ທັນວາ 2021” ໄດ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນ +11 ຄົນ ທົ່ວ ສປປ ລາວ

 1. ເພດຊາຍ ອາຍຸ 68 ປິ, ບ້ານ ນ້ຳງຳ, ເມືຶອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ; ມີພະຍາດປະຈຳຕົວແມ່ນ: ປະດົງຂໍ່, ເບົາຫວານ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ, (ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19)
 2. ເພດຊາຍ ອາຍຸ 70 ປີ, ບ້ານ ໂງຍ, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ; ມີພະຍາດປະຈຳຕົວແມ່ນ: ປະດົງຂໍ່, (ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19)
 3. ເພດຊາຍ ອາຍຸ 63 ປີ, ບ້ານ ດອນເກົ່າ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ; ພະຍາດປະຈຳຕົວແມ່ນ: CKD stage 5 on HD, (ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19)
 4. ເພດຊາຍ ອາຍຸ 37 ປີ, ບ້ານ ປາກຕອນ, ເມືອງ ສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ, (ໄດ້ຮັບວັກຊີນຄົບ 2 ເຂັມ “ຊີໂນຟາມ”)
 5. ເພດຍິງ ອາຍຸ 86 ປີ, ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງສີໂຄດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ພະຍາດປະຈຳຕົວ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ, (ບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ)
 6. ເພດຍິງ ອາຍຸ 60 ປີ, ບ້ານ ດອນແດງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ມີພະຍາດປະຈຳຕົວແມ່ນ: DM, HTA, cardiovascular disease
 7. ເພດຊາຍ ອາຍຸ 88 ປີ, ບ້ານ ໂພນສົມບູນ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ມີພະຍາດປະຈຳຕົວແມ່ນ: CKD, DM, HTA, (ບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ)
 8. ເພດຍິງ ອາຍຸ 55 ປີ, ບ້ານ ທ່ານາກ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ມີພະຍາດປະຈຳຕົວແມ່ນ: DM, HTA, CDK, (ບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ)
 9. ເພດຊາຍ ອາຍຸ 57 ປີ, ບ້ານ ໂພນສູງ, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ; ມີພະຍາດປະຈຳຕົວແມ່ນ: ວັນນະໂລກ, (ໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ “ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ”)
 10. ເພດຍິງ ອາຍຸ 73 ປີ, ບ້ານ ທ່າ, ເມືອງ ເຟືອງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ; ມີພະຍາດປະຈຳຕົວແມ່ນ: CKD, DM, HTA, (ບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ)
 11. ເພດຍິງ ອາຍຸ 87 ປີ, ບ້ານ ໂພນຄຳໃຕ້, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ; ມີພະຍາດປະຈຳຕົວແມ່ນ: ຄວາມດັນເລືອດສູງ, (ບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ)