ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ

ວັນທີ 27/02/2019 ເລກອອກ

ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ

ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ

ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 500,000 ກີບ.

ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ

ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 60,000 ກີບ.

ກວດສອບຜົນການອອກຫວຍຍ້ອນຫຼັງ

ຕິດຕາມຜົນການອອກຫວຍໄດ້ກ່ອນໝູ່ ຕິດຕໍ່ເຮົາງ່າຍໆ

ບັນຫາພາລວຍ

ຄລິກທວຍບັນຫາກ່ອນຫວຍອອກ

ປະຫວັດບໍລິສັດ INSEE TRADING

ບໍລິສັດ ອິນຊິເທຣດດີ້ງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ຫວຍພັດທະນາ ເລກ 3
     ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ຂຶ້ນໃນວັນທີ : 17/07/2003,ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍເລກ 2 ໂຕ.3 ໂຕ.ແບບຈົດຂາຍ. 
ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ 23 ສີງຫາ, ບ. ໜອງບອນ, ມ.ໄຊເຊດຖາ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ( ອຊ3 )

ແມ່ນວິສາຫະກິດຂອງສວ່ນບຸກຄົນເຊິ່ງແມ່ນ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ 
ຫວຍພັດທະນາ ເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.(ອຊ3)ມີສິດເຕັມສ່ວນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ 
ດ້ານຫວຍພັດທະນາ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ແລະ ມີໜ້າທີ່ໃຫ້ບໍລິການຂາຍຫວຍ
ພັດທະນາ ເລກ 5ໂຕ ແລະ ແບບຈົດຂາຍແບບຈົດຂາຍ ຍັງມີຜະລິດຕະພັນອອກບໍລິການໃໝ່ຄືຫວຍ 
(ດິຈີຕອ້ນ) ຈໍາໜ່າຍ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕົວແທນຈຳໜ່າຍທົ່ວປະເທດ

ສະໝັກກັບເຮົາງ່າຍ