lao lottery, ຫວຍພັດທະນາ, ຫວຍດີຈິຕ້ອນ, ຫວຍ, ເລກVersion ໃຫມ່ປີ 2014 ມາແລ້ວ Lao Lottery Results Application ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ ແລະ ຫວຍດີຈິຕ້ອນ ເປີດ Download ແລ້ວ ໃນລະບົບປະຕິບັດການ Android


Installs : 5,000-10,000lao lottery, ຫວຍພັດທະນາ, ຫວຍດີຈິຕ້ອນ, ຫວຍ, ເລກ

     ຜະລິດຕະພັນຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ ແລະ ຫວຍດີຈິຕ້ອນ

ວັນທີ 24/10/2016 ເລກອອກ

ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ

752

ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ

52

ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງີນສົດ 500.000 ກີບ. ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງີນສົດ 60.000 ກີບ .

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ເລກ 5 ໂຕ